Codes

Bij de verhandeling van bloemen en planten worden door de sierteeltveilingen codes gebruikt om het product te identificeren en nader te beschrijven. Voor de identificatie worden de productcodes gebruikt. Kenmerkencodes worden gebruikt voor de nadere beschrijving van bepaalde voor de verhandeling belangrijke aspecten van het product, waaronder kwaliteitskenmerken (met de keurcode), sorteringskenmerken en logistieke aspecten (de fustcode). De VBN beheert deze codes voor de veilingen. Deze informatie is noodzakelijk voor de juiste product informatie in de keten

 

U kunt de zoekfunctie op deze pagina gebruiken om de verschillende codes met hun beschrijving te vinden. U kunt dan zoeken op productcode of productnaam. Indien u de codes als bestand wilt ontvangen, dan kunt u deze downloaden via de website van Floricode www.floricode.com.