• Home
  •  > 

Kwekersrecht en uitgangsmateriaal

   

De VBN is vertegenwoordigd in de kwekersrechtcommissie van de AIPH (International Association of Horticultural Producers: www.aiph.org). Deze commissie streeft naar juiste toepassing van het internationale kwekersrecht (het UPOV-verdrag: www.upov.int) en naar een juist begrip van de nationale kwekersrechtsystemen. AIPH onderhoudt hiertoe contacten met de stakeholders. Zo wordt samengewerkt met het Europees kwekersrechtbureau CPVO (Community Plant Variety Office: www.cpvo.europa.eu), het bureau van het Internationaal kwekersrechtverdrag UPOV, het Nederlands kwekersrechtbureau de Raad voor de Plantenrassen (www.plantenrassen.nl) en internationale belangenorganisaties zoals CIOPORA International (www.ciopora.org) en Union Fleur (www.unionfleurs.org).


De kwekersrechtcommissie van de AIPH ontwikkelt ook hulpmiddelen voor kwekers en veredelaars. Zo heeft de AIPH een checklist ontworpen die kwekers en veredelaars kunnen gebruiken bij hun onderhandelingen over de levering van uitgangsmateriaal. Deze checklist behandelt alle onderwerpen die in een leveringscontract van uitgangsmateriaal aan de orde kunnen komen en beoogt zo de kwekers (kopers van uitgangsmateriaal) inzicht te verschaffen bij de onderhandelingsfase en bij het uiteindelijk afsluiten van het licentiecontract. De checklist geeft uitleg over de onderhandelingspositie van kwekers en geeft toelichting op de gehanteerde begrippen in de business van het uitgangsmateriaal. De VBN onderschrijft als lid van de AIPH deze checklist.

 

U kunt de checklist kwekersrecht downloaden vanaf deze pagina.

  

Checklist AIPH Nederlands.pdf

Checklist AIPH Engels.pdf