Wijzigingen productspecificaties door andere eisen voorbehandelingsmiddelen 
Vanaf 1 januari 2012 is een aantal toelatingseisen veranderd van verschillende werkzame stoffen in voorbehandelingsmiddelen. Dit heeft gevolgen voor de productspecificaties van de volgende gewassen.

Wijziging Chrysal RVB

Op verzoek van telers heeft Chrysal voor het middel RVB met als werkzame stof aluminiumsulfaat wederom een toelating gekregen naar o.a (Snij)Hydrangea.

Voor de (Snij)Hydrangea wordt de voorbehandeling met RVB weer als verplicht opgenomen in de productspecificatie (Snij)Hydrangea.

 

Voor de andere gewassen waarvoor een toelating van het CTGB geldt, zal dit in eerste instantie geadviseerd worden. Dit geldt voor de volgende productspecificaties:

·     Symphoricarpos

·     Achillea

·     Solidago

·     Tanacetum (Matricaria)

 

Wijziging Quaternaire ammoniumverbinding

Per 1 juli 2011 is de toelating van de voorbehandelingsmiddelen Chrysal OVB, Florissant 400 en Bactoflor (werkzame stof quaternaire ammoniumverbinding) vervallen. De opgebruiktermijn van deze middelen liep nog door tot 31 december 2011. De verplichting op de voorbehandeling van quaternaire ammoniumverbinding dient uit de volgende productspecificaties te worden verwijderd:

·     Aster

·     Zomerbloemen

-     Astilbe

-     Carthamus

-     Gentiana

·     Snij- en decoratiegroen

-   Cotinus

·     Gypsophila

·     Solidago/Solidaster

·     Leucospermum

·     Protea

·     Algemene productspecificatie snijbloemen

 

Ter vervanging van de quaternaire ammonium verbindingen is de verplichting van  voorbehandeling met de Chloorpil (Natriumdichloorisocyanuraat) in de productspecificaties per 1 februari 2012 van kracht. De enige toegestane merknamen van de Chloorpil zijn: Florissant 500N en Chrysal CVBN

 

Eventueel alternatief:

Vloeibaar Chloor; Natriumhypochloriet* met als merknaam Florissant 520* is alleen onder onderstaande voorwaarden toegestaan:

* Het middel mag alleen worden toegepast door aanvoerders die daartoe van de veiling toestemming verkrijgen;

* Het middel mag alleen worden toegepast door aanvoerders die hun producten jaarrond, of althans een volledig aanvoerseizoen van een product, met het middel voorbehandelen;

* Het middel mag alleen worden toegepast indien de aanvoerder minimaal elke vier weken een nieuw fust met het middel aanschaft en hij dit kan aantonen door overlegging van de betreffende aankoop- of leverbonnen.