Opschoning Citrus productgroepen en productcodes vanaf 1 januari 2017 

Zoals bekend maakt de sierteeltsector momenteel een sterke ontwikkeling door op vele terreinen. Daarin is ook een trend in consumentenbehoefte naar eetbare planten zichtbaar. Tevens bestaat de behoefte om duidelijkheid in de keten te creëren op gebied van productnamen en uniformiteit in VBN coderingen. Na een intensief traject met diverse Citrus aanvoerders, klanten, Floricode, Productmanager en de afdeling Productspecificaties en regelgeving van Royal FloraHolland zullen de volgende veranderingen gaan plaatsvinden.

 

Zoals aangegeven zullen de productgroepen en productcodes bij Citrus worden opgeschoond. Op dit moment zijn de productcodes van Citrus verdeeld over 4 productgroepen. Vanaf 1 januari 2017 is er nog 1 productgroep Citrus 3 05 133 01 met daarin 18 productcodes.

 

Daarnaast is het sorteerkenmerk S91 (vruchtbenaming) aangemaakt. Producten worden omschreven met een botanische/wetenschappelijke naam. Dit sorteerkenmerk ‘vruchtbenaming’ gaat de consumenten en handel helpen beter te begrijpen welk product ze kopen.

Bijvoorbeeld: Productcode 47754 Citrus sinensis – met S91 waarde 001 kunt u Sinaasappel meegeven.

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn de sorteerkenmerken voor Citrus als volgt:

 

Positie

Code

Omschrijving

Voorschrift

1

S01

Potmaat

Verplicht

2

S02

Minimum planthoogte

Verplicht

3

S46

Aantal vruchten/trossen 

Advies 

4

S91

Vruchtbenaming

Advies

5

 

 

 

6

S77

Eetbaar/niet eetbaar

Verplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de link kunt u zien welke productcodes het betreft en de inhoud van sorteerkenmerk S91 bekijken.

 

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken

Kenmerkcodes