Nieuwsoverzicht

december
woensdag, 21 december 2016
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst bomenhandelaren er nogmaals op dat handel in kastanjebomen (Castanea) van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan. Lees meer
dinsdag, 20 december 2016
Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt en bestaande gewijzigd of geblokkeerd. Per 1-1-2017 wijzigen diverse producten van productgroep. Lees meer
maandag, 12 december 2016
Op verzoek van de FPC is er aan de VBN Stuurgroep regelgeving besluitvorming gevraagd over het aanbrengen van een wijziging in de productspecificatie, ten behoeve van de verbetering van presentatie en kwaliteit van Alstroemeria. Lees meer
donderdag, 08 december 2016
Het Kenniscentrum heeft het afgelopen jaar een test uitgevoerd om te kijken of een toevoeging gerechtvaardigd is om de middelen met de werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat (code 11 op het label van het middel) toe te voegen voor Symphoricarpos in de productspecificatie Besheesters Lees meer
november
dinsdag, 15 november 2016
Zoals bekend maakt de sierteeltsector momenteel een sterke ontwikkeling door op vele terreinen. Daarin is ook een trend in consumentenbehoefte naar eetbare planten zichtbaar. Lees meer
oktober
woensdag, 26 oktober 2016
Bij Kransen wordt het sorteerkenmerk S74 (Materiaaldiameter) verplicht gesteld per 1 november 2016. Dit is al een aantal jaren een geadviseerd kenmerk. Lees meer
dinsdag, 25 oktober 2016
Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om aan de huidige productspecificatie de mogelijkheid toe te voegen om Narcissus op pot aan te voeren voor 15 december met een aangepast rijpheidsstadium. Lees meer
donderdag, 20 oktober 2016
Met ingang van 1 november 2016 wordt de inhoud van kenmerk S97 (overige leveranciersinformatie) en K07 (overige leveranciersinformatie) aangepast. Daarnaast worden de nieuwe kenmerken K14 t/m K29 aangemaakt om de aanvoerder meer mogelijkheden te geven om meerdere MVO certificaten mee te kunnen geven. Lees meer
maandag, 17 oktober 2016
Bij de snij Hydrangea wordt, op advies van de FPC snij Hydrangea, het sorteerkenmerk S23 (minimum bloemdiameter) per 1 januari 2017 vervangen door sorteerkenmerk S84 (gemiddelde bloemdiameter). Lees meer
woensdag, 05 oktober 2016
Floricode heeft enkele nieuwe productgroepen gemaakt en namen van productgroepen gewijzigd. Lees meer
maandag, 03 oktober 2016
Bij Vitis wordt vanaf 1 november 2016, met een implementatie periode van 3 maanden, het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) toegevoegd. Lees meer
september
donderdag, 29 september 2016
Per 17 oktober 2016 worden de productcodes opgeschoond waarop drie jaar of langer geen omzet is geweest. Lees meer
woensdag, 14 september 2016
Het plantenpaspoortnummer kan sinds kort ook digitaal verstuurd worden. Zowel bij klokverkoop als bij directe handel kan dit digitaal worden meegegeven in de Elektronische Aanvoerbrief (EAB). Lees meer
augustus
woensdag, 24 augustus 2016
In bijgevoegd informatieblad kunt u reizigers- en consumenteninformatie vinden betreffende Xylella fastidiosa. Lees meer
dinsdag, 23 augustus 2016
Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om aan de huidige productspecificatie de mogelijkheid toe te voegen om aan te voeren op bossen van 25 stelen en sorteringscode L11 (aantal stelen per bos) verplicht te stellen, na een implementatie periode van 3 maanden. Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep. Lees meer
donderdag, 04 augustus 2016
Op advies van de FPC snijanthurium en na goedkeuring van de VBN Stuurgroep regelgeving wordt per 1 september 2016 de productspecificatie Anthurium aangepast op het gebied van voorbehandeling en hygiëne. Dit betreft alleen de op water aangevoerde Anthuriums. Lees meer
juli
maandag, 25 juli 2016
Door nieuwe besmettingen met Xylella is de waardplantenlijst met paspoortplichtige planten aangepast per 1 augustus 2016. Lees meer
maandag, 25 juli 2016
Met ingang van 4 augustus 2016 worden VBN productcodes van diverse invasieve soorten geblokkeerd. Lees meer
woensdag, 06 juli 2016
Sinds de invoering van de maatregelen uit het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van 18 mei 2015 is gebleken dat voor Xylella gevoelige planten die hun gehele productiecyclus in vitro en in steriele omstandigheden zijn geteeld in een afgebakend gebied geen risico inhouden voor verspreiding van Xylella. Lees meer
vrijdag, 01 juli 2016
Floricode heeft enkele nieuwe productgroepen gemaakt en namen van productgroepen gewijzigd. Lees meer
juni
woensdag, 29 juni 2016
Houd Nederland Xylella-vrij Gevreesde olijvenpest kan ook in ons land toeslaan. Lees meer
dinsdag, 28 juni 2016
In de FPC vergadering is een verzoek ingediend om een nieuwe productgroepcode binnen het gewas Alstroemeria (1 01 003 00) aan te maken. Lees meer
woensdag, 08 juni 2016
Het plantenpaspoortnummer kan sinds kort ook digitaal verstuurd worden. Lees meer
donderdag, 02 juni 2016
Florissant heeft afgelopen jaar een nieuw middel laten verifiëren op haar werking als houdbaarheidsverlengend middel bij Aster. Lees meer
mei
woensdag, 04 mei 2016
Op de website van de Russische Federatie worden naast de gebruikelijke melding van trips in snijbloemen steeds vaker vondsten gemeld van Japanse Roest in Chrysanten (Puccinia horiana). Lees meer
maandag, 02 mei 2016
Nederlands bedrijfsleven, overheid en onderzoek werken samen aan bestrijding van Xylella fastidiosa. Lees meer
april
maandag, 18 april 2016
Bij Bolchrysanten wordt het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) verplicht gesteld per 1 mei 2016. Dit kenmerk is sinds 2015 al geadviseerd. Lees meer
maart
dinsdag, 29 maart 2016
De controles op de aanwezigheid van een plantenpaspoort starten op 31 maart. Lees in deze nieuwsbrief onder andere wat u kunt doen om een uitbraak van Xylella fastidiosa te voorkomen. Lees meer
februari
maandag, 01 februari 2016
Floricode heeft tijdens haar relatiedag op 21 januari jl. in Sassenheim de nieuwe app FloriBook gepresenteerd. FloriBook van Floricode is de digitale opvolger van het VBN codeboek maar dan uitgebreid met allerlei extra’s. Lees meer
januari
woensdag, 27 januari 2016
Er komt één VBN algemene specificatie voor planten. Nu zijn er nog aparte algemene specificaties voor kamerplanten en tuinplanten. Lees meer
maandag, 11 januari 2016
De invoerdatum voor het verplicht gebruik van een plantenpaspoort voor ca. 30 plantensoorten is uitgesteld naar 31 maart 2016. Lees meer
woensdag, 06 januari 2016
Op 5 januari is het bericht ontvangen dat Doeke Faber, VBN-voorzitter van februari 1998 tot mei 2009, na een langdurige ziekte op 72-jarige leeftijd is overleden. Lees meer
woensdag, 06 januari 2016
Door uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa bij planten heeft de EU een aantal maatregelen ingesteld. Lees meer