• Home
  •  > 
 

Informatie over VBN

De sierteeltsector is belangrijk voor de Nederlandse economie. De Nederlandse sierteeltsector biedt werk aan circa 150.000 mensen. Daarbij is nog niet eens de werkgelegenheid geteld die toeleveranciers bieden, zoals zaadleveranciers, banken, kassenbouwers en andere. Het Nederlandse veilingsysteem heeft hierin haar waarde bewezen. Ruim 60% van de internationale handel in snijbloemen en 40% van de handel in kamerplanten loopt via Nederland. Dat is natuurlijk niet alleen een verdienste van de veilingen. Veredelings- en vermeerderingsbedrijven, producenten, veilingen, handelaren en detailhandel, ondersteund door banken, marketingbedrijven, verpakkingsbedrijven, agrotechnische bedrijven, transportbedrijven en logistieke diensten, kennisnetwerken, belangenverenigingen, onderzoeksorganisaties en overheidsdiensten vormen samen een hecht cluster, dat aan de basis staat van het Nederlandse sierteeltsucces.

De Nederlandse coöperatieve bloemenveilingen hebben in 1974 besloten hun krachten te bundelen en de VBN als brancheorganisatie op te richten. De VBN is in deze rol verantwoordelijk voor de belangenbehartiging op nationaal en internationaal terrein.

 

De VBN doet voor de veilingen Royal FloraHolland en Plantion, en daarmee indirect voor de leden van de veilingen (de bloemen- en plantenkwekers) de nationale en internationale politieke lobby. Lobbyonderwerpen zijn o.a.:

-      Fiscale wetgeving

-      Handelspolitiek

-      Kwekersrecht

-      Fytosanitaire wetgeving

-      Promotiefonds

-      Nederlandse inbreng in internationale tuinbouwdossiers binnen WTO en GLB-kaders.

 

De VBN werkt intensief samen met een groot aantal Europese collega bloemen- en plantenorganisaties. De VBN participeert actief binnen de Europese landbouworganisatie COPA-COGECA.

 

De VBN is in meerdere organisaties en organen vertegenwoordigd. De VBN draagt de standpunten van de veilingen uit en oefent zo invloed uit op de beleidsvorming op tal van terreinen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de twee leden en dan met name Royal FloraHolland. Tal van vertegenwoordigingen worden door Royal FloraHolland ingevuld.

 

Onderwerpen waarbij VBN-vertegenwoordigers zijn betrokken, zijn onder meer:

-      fytosanitaire zaken en gewasbescherming

-      duurzaamheid

-      registratie en certificatie

-      kwekersrecht

-      onderzoek

-      internationale tuinbouwtentoonstellingen

        

Medewerkers

 

De VBN heeft drie medewerkers in dienst om de taken uit te voeren: 

 

Henk van Ginkel: Lobby nationaal en Europa

Locatie Den Haag
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93002

2509 AA DEN HAAG

T 070 - 349 02 15

M 06 - 53 24 35 74

E h.van.ginkel@vbn.nl

 

Eveline Herben: Lobby nationaal en Europa

Locatie Den Haag
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93002

2509 AA DEN HAAG

T 070 - 349 02 12

M 06-51 19 18 85
E
e.herben@vbn.nl

 

George Franke: Secretaris VBN en fytosanitaire zaken

Legmeerdijk 313

Postbus 1000

1430 BA AALSMEER

T 0297-395005

M 06-51401967

E g.franke@vbn.nl

 

Bestuur

 

Het bestuur van de VBN bestaat uit de voorzitters en de algemeen directeuren van de twee aangesloten bloemenveilingen Royal FloraHolland en Plantion en de secretaris van de VBN.

Voorzitter:    -

Secretaris:   de heer George Franke (VBN)

Leden:         de heer Lucas Vos (Royal FloraHolland)

                    de heer Jos Kersten (Plantion)

                    de heer Peter Bakker (Plantion)