Eetbare planten

Eetbare producten worden in steeds grotere aantallen gekweekt en verhandeld binnen de sierteeltsector. Het gaat hier onder andere om eetbare kruiden, snijbloemen en planten met eetbare vruchten (aardbeien, citrus, tomaten etc.). Eetbare sierteeltproducten moeten voldoen aan de EU regels voor voedselveiligheid en kwaliteit. Deze regels gelden voor producten die geschikt zijn voor consumptie op het moment van verhandeling. Zie in bijgevoegd document ‘specificatie eetbare planten’ de geldende regelgeving over aanvoer van eetbare producten, de benodigde certificering, mogelijk eetbare sierteeltproducten en etikettering.

Specificatie eetbare planten

Voor informatie over certificering verwijzen wij u naar Global GAP.

Meer informatie over etikettering kunt u vinden bij het Kwaliteits Controle Bureau (KCB).

Als u meer wilt weten over voedselveiligheid en regelgeving, verwijzen wij u naar de NVWA.