Productinformatie en codering

Elk product dat via de sierteeltveilingen wordt verhandeld, wordt geïdentificeerd via een eigen VBN-productcode. Deze code wordt gebruikt bij elke transactie die wordt gesloten op de veiling. Verder is de financiële en logistieke afhandeling door de veilingen gebaseerd op het productcodesysteem.

De productcodes worden in eerste instantie gebruikt door de partijen die betrokken zijn bij de verhandeling via de veilingen: kwekers, inkopende handelaren en de veilingen zelf. Daarnaast kunnen de productcodes ook goed gebruikt worden voor identificatie van of communicatie over een product in de gehele keten, van veredelaar tot en met detaillist. Het actuele productcodebestand voor snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten vindt u op de site van Floricode. Voor het downloaden van codelijsten is een abonnement benodigd.

Onder de noemer Linnaeus is het coderingssysteem binnen de sierteeltsector vernieuwd. Hiermee zijn er tussen de Nederlandse Bloemenveilingen en de handelsorganisaties VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) en HBAG (Hoofdbedrijfschap agrarische groothandel) afspraken gemaakt.