Symbolen

Verzorgingssymbolen potplanten
Door eenduidige, uniforme en simpele symbolen te hanteren met betrekking tot de verzorging van planten, kan de informatie makkelijker begrepen worden. Na verloop van tijd worden de symbolen herkend en mensen leren dat bepaalde symbolen altijd hetzelfde betekenen. Hoe vaker en hoe uniformer de symbolen ingezet worden hoe groter de herkenning zal zijn. Hieronder kunt u de richtlijnen downloaden voor het gebruik van de symbolen:

Richtlijnen gebruik symbolen

Guidelines uniform symbols

Richtlinien Pflege symbole Topfpflanzen

Adviezen VBN Symbolen in NE, EN, DE, FR, POOLS, RUSS, TSJECH, ZW