Nieuwsberichten

Ter attentie van alle sierteelt bedrijven die handel doen met Belarus

Sinds 1 juli 2024 is een pakket sancties, gericht tegen Belarus, van kracht, bij verordening (EU) 2024/1865, welke een wijziging is op (EG) 765/2006. Hierin zijn ook plantaardige producten en hout betrokken.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2024

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcode bestanden. Floricode heeft productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst. Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd.

NVWA: mee-beregenen van aardappelpercelen verboden. Belangrijk signaal voor alle sierteelt kwekers met open teelten.

Vanaf heden is het voor telers van alle gewassen verboden om naastgelegen aardappelpercelen mee te beregenen als in dat gebied een beregeningsverbod geldt. De teler die beregent is in overtreding, ook als het gaat om een onopzettelijke beregening.

NVWA waarschuwt voor risico verspreiding wortelknobbelaaltjes

Meloidogyne enterolobii is een tropisch wortelknobbelaaltje dat van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is het organisme de afgelopen jaren regelmatig in importpartijen van potplanten aangetroffen. Hiermee bestaat het risico dat er besmette planten worden aangevoerd en op Nederlandse bodem terecht komen, met alle gevolgen van dien.

Verenigd Koninkrijk: overgangsperiode voor tomaat-en paprikaplanten loopt af

Op 26 april eindigt de overgangstermijn voor tomaat-en paprikaplanten. Vanaf deze datum moeten de bijschrijvingen op het Fytosanitair certificaat voldoen aan de eisen voor de gereguleerde pospiviroïden.

Opschorting van invoerheffingen naar het Verenigd Koninkrijk op bloemen van niet-EU-oorsprong

Bij het verlaten van de Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk een eigen tariefsysteem voor import ingesteld. Het MFN-tarief voor snijbloemen van post 0603 werd vastgesteld op 8% voor verse bloemen en 10% voor bloemen en takken/deco, die niet onder ‘vers’ vallen.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2024

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcodebestanden. Floricode heeft productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst. Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd.

Aangescherpte importeisen chrysant van kracht voor Israël

Met ingang van 31 januari 2024 is een belangrijke wijzing van kracht in de export van chrysanten naar Israël. Deze wijziging heeft consequenties voor kopers én kwekers van chrysant. Alleen chrysanten die afkomstig zijn van een bedrijf dat vrij is van Japanse roest (Puccinia horiana) zijn nog welkom in Israël.

Definitieve publicatie volgende fase in fytosanitaire wetgeving VK

Het VK heeft aangegeven dat per 31-1-2024 de “medium risk group” fytocertificaatplichtig wordt. De “high risk group” is dit al en moet al voorzien zijn van een fytocertificaat. 

Bemisia tabaci, een groot probleem bij export potplanten naar Verenigd Koninkrijk

Na Brexit bepaalt het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn eigen eisen voor de import van planten en plantaardige producten en is extra scherp op Bemisia tabaci (tabakswittevlieg).

Wees zeer alert op tabakswittevlieg “Bemisia tabaci” in zonnebloemen “Helianthus annuus” naar het VK en voorkom afkeuringen!

Het Verenigd Koninkrijk onderschept de afgelopen dagen veel Helianthus annuus (zonnebloem) met tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) uit Nederland. In de EU is dit organisme geen quarantaine organisme en in Nederland is dit organisme aanwezig.

Verkoopt u planten van Capsicum Annuum (paprika/pepers) of Solanum lycopersicum (tomaat) in de EU!

Nieuwe noodmaatregelen tomatenvirus ToBRFV bij import en handel van zaden en planten per 01-09-2023.

Risico’s van uitheemse mierensoorten in kaart gebracht

De introductie van uitheemse mieren vindt vooral plaats door het meeliften met pot- en kuipplanten.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2023

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcodebestanden.

Vanaf 11 juli intensivering inspecties Mandevilla bestemd voor Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen half jaar veel vaker de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) aangetroffen op Mandevilla (Dipladenia) uit Nederland.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2023

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcodebestanden.

Wat staat er op het programma van het kennispodium op 18 april?

Op dinsdagmiddag 18 april organiseert Naktuinbouw weer een kennispodium voor geregistreerde bedrijven en bestuurders. Het onderwerp is:  Virussen en bacteriën maken onze planten beter?! Het programma is bekend en u kunt zich aanmelden.

Column: Kijk uit met insleep van quarantaineziekten en -plagen, ze zijn gevaarlijker dan je denkt

Robert Baayen werkt sinds eind 2020 als fytosanitair expert bij het team van Public Affairs.

NVWA legt opnieuw stevige maatregelen op na nieuwe vondst Meloidogyne enterolobii

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen maand opnieuw stevige maatregelen opgelegd na de vondst van Meloidogyne enterolobii.

Met ingang van 2 maart 2023 is import van plantmateriaal vatbaar voor Xylella fastidiosa niet langer toegestaan voor 13 derde landen

Met ingang van 2 maart 2023 is import van plantmateriaal vatbaar voor Xylella fastidiosa niet langer toegestaan voor 13 derde landen: Argentinië, Chili, China, Colombia, Ecuador, Filipijnen, India, Indonesië, Jordanië, Oezbekistan, Peru, Sri Lanka, Vietnam.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Brassica en Daucus wordt verruimd

Per 1 februari 2023 vindt er een wijziging plaats in de VBN-productspecificatie van Brassica en Daucus. Er worden voorbehandelingsmiddelen toegevoegd aan de verplichte middelen in de VBN-productspecificatie van Brassica en Daucus.

Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2022

Floricode heeft productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst. Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd.

Houd Nederland Xylella-vrij

Er zijn grote zorgen over de opmars van de bacterieziekte Xylella fastidiosa vanuit Zuid-Europa. De bacterie, die bij olijfbomen de gevreesde olijvenpest veroorzaakt, is aangetroffen in Italië, Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Phlox en Liatris wordt verruimd

Het Post Harvest Kenniscentrum van Royal FloraHolland heeft een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het middel Florissant 810 voldoet aan de VBN-normen als voorbehandelingsmiddel bij Phlox en Liatris. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN-productspecificatie van Phlox en Liatris.

Intensivering inspectie planten bestemd voor Verenigd Koninkrijk

Intensivering inspectie planten bestemd voor Verenigd Koninkrijk (Euphorbia pulcherrima (kerstster) en Solanum pseudocapsicum).

Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2022

Floricode heeft productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst.

Wijzigingen landeneisen Verenigd Koninkrijk

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de landeneisen en e-CertNL voor diverse producten naar het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 1 oktober veranderen de eisen voor planten bestemd voor opplant, van Viburnum, Camellia en Rhododendron, met uitzondering van R. simsii.

Celastrus en Pistia op de EU lijst van Invasieve Exoten

Op 19 mei jongstleden heeft het Europees Comité invasieve exoten gestemd over uitbreiding van de Europese Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2022

Floricode heeft een aantal productcodes geblokkeerd en verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Teelt u snijbloemen? Registratieplicht voor teeltmateriaal bestemd voor opplant

Teelt u snijbloemen en wilt u op termijn dit gewas (de ondergrondse delen en/of op pot) in de handel brengen? Of teelt u Paeonia of andere planten als teeltmateriaal? Laat de percelen dan keuren door Naktuinbouw. Zonder deze keuring mag u dit materiaal niet in het handelsverkeer brengen.

Aanvraag kleine toepassing ‘laag-risico’ makkelijker

In de collegevergadering van 25 mei stemde het Ctgb in met een speciaal traject voor het uitbreiden van toegelaten laag-risicomiddelen met kleine toepassingen. Hiermee geeft het college invulling aan een toezegging van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer (n.a.v. motie De Groot en Boswijk).

Per 1 juni 2022 verplichting van voorbehandelingsmiddel Florissant 830 voor Helleborus

Het Post Harvest Kenniscentrum van Royal FloraHolland heeft een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het middel Florissant 830 voldoet aan de VBN-normen als voorbehandelingsmiddel bij Helleborus. In dit onderzoek is aangetoond dat aan alle voorwaarden is voldaan om Florissant 830 te gaan verplichten als voorbehandelingsmiddel.

Uitstel invoering Brexiteisen fytosanitair certificaat voor snijbloemen

Op 28 april hebben wij van de NVWA het bericht ontvangen dat de Britse overheid de datum van de volgende Brexit-fase opnieuw heeft opgeschoven. De NVWA meldt dat deze datum met vijftien maanden wordt verschoven tot 1 oktober 2023.

Importinspectie op wortelknobbelaaltje Meloidogyne enterolobii bij Ficus en Philodendron

Meloidogyne enterolobii (een wortelknobbelnematode, ook wel wortelknobbelaaltje genoemd) heeft vanaf 11 april 2022 de EU-quarantainestatus. Het wordt regelmatig aangetroffen bij import van verschillende soorten waardplanten, met name Ficus en Philodendron.

NVWA wijzigt aanpak voor uitroeiing van Euwallacea fornicatus (schorskever)

De NVWA past de aanpak om Euwallacea fornicatus op bedrijven uit te roeien aan. Vorig jaar is Euwallacea fornicatus bij twee bedrijven in Nederland aangetroffen. Bij één van de bedrijven is het uitroeien van deze kever inmiddels gelukt, maar bij het andere bedrijf nog niet.

Wees alert op Witte Vlieg! NVWA laat potplanten vernietigen wegens besmetting met Aleurocanthus spiniferus (witte vlieg)

De NVWA heeft na de vondst van de Aleurocanthus spiniferus (witte vlieg) maatregelen getroffen tegen het EU-quarantaine-organisme.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2022

Floricode heeft een aantal productcodes geblokkeerd en verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Waardplanten Xylella fastidiosa VK

Wilt u dat uw bedrijf in 2022 aan de toetsverplichtingen voldoet voor alle Lavandula spp en Rosmarinus officinalis (Syn Salvia rosmarinus) en (weer) in het register komt?

Nieuwe eisen vanaf 11 april 2022 voor handel binnen de EU van planten voor opplant

Vanaf 11 april 2022 gelden voor handel binnen de EU nieuwe of gewijzigde eisen voor diverse planten bestemd voor opplant. Deze eisen moeten verdere verspreiding van enkele quarantaine-organismen binnen de EU voorkomen.

Drie aandachtspunten export naar VK

Exporteert u naar het Verenigd Koninkrijk? Houd dan rekening met de volgende drie aandachtspunten.

Nieuwe importeisen vanaf 11 april 2022 voor planten voor opplant van houtige gewassen en palmen

Vanaf 11 april 2022 gelden er voor een groot aantal planten bestemd voor opplant extra of gewijzigde eisen voor import uit één of meerdere landen.

Snijbloemen export VK: Nu aanmelden voor opleiding bedrijfscontroleurs voor Erkenningsregeling

Als gevolg van de BREXIT moeten vanaf 1 juli 2022 snijbloemen, groenten en fruit bij export naar het VK voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Dat betekent dat u vanaf deze datum al uw zendingen met deze producten moet aanmelden in e-CertNL zodat ze kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair certificaat.

Geen quarantaine-boktor gevonden bij omgevingsonderzoek Apriona

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen nieuwe vondsten gedaan van Apriona of andere quarantaine-boktorren in Zuid-Holland.

Export snijbloemen naar VK: Per 1 januari 2022 moet importeur een vooraanmelding doen bij export van:

Per 1 januari 2022 moet importeur een vooraanmelding doen bij export van: Carnation (Dianthus), Chrysanthemums (Dendranthema), Gypsophila, Orchids (Orchidaceae), Solidago, verschillende soorten bladgroen.

Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2021

Floricode heeft namen van producten en productgroepen aangepast en nieuwe productgroepen aangemaakt. Er zijn productcodes van productgroep gewijzigd en productcodes geblokkeerd en/of verwijderd.

Importverbod dreigt voor export potplanten naar Israël

De NVWA heeft de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) laten weten dat hun collega’s in Israël zich grote zorgen maken over het te hoge aantal afkeuringen op organismen in potplanten.

Belangstellingsregistratie erkenningssysteem voor het uitvoeren van fytosanitaire bedrijfscontroles bij export van snijbloemen, groenten en fruit naar het VK

Als gevolg van de Brexit eist het VK per 1 juli 2022 ook bij export van snijbloemen, groenten en fruit een fytosanitair certificaat. Vanaf deze datum moeten die producten daarom worden aangemeld, gekeurd en gewaarmerkt om een fytosanitair certificaat te verkrijgen.

Mogelijke Quarantainestatus voor wortelknobbelnematode

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt telers en importeurs zich voor te bereiden op de mogelijke toekomstige quarantainestatus van Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode.

Erkenningsregeling bedrijfscontroles voor export snijbloemen naar VK

Per 1 juli 2022 moeten snijbloemen die naar het VK worden geëxporteerd fytosanitair worden geïnspecteerd en zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Dat eist het VK.

Wees alert op niet Europese schorskevers bij import

Onlangs gaf de NVWA in een digitale bijeenkomst voorlichting over Q-organisme Euwallacea fornicatus en werd naast de huidige maatregelen en herkenning ook ingegaan op de komende nieuwe wetgeving.

Per 1 december 2021 nieuwe rijpheidsfotoseries voor Petunia, Dahlia, Pelargonium (Zonale Grp), Pelargonium (Peltatum Grp), Osteospermum, Calibrachoa, Gazania, Fuchsia, Viola (Cornuta Grp) en Viola (Wittrockiana Grp)

Per 1 december 2021 worden deze nieuwe fotoseries op de VBN-website geplaatst.

NVWA attendeert op extra importregels vanwege schorskever

In Nederland zijn dit jaar verschillende soorten niet-Europese schorskevers aangetroffen bij import van tropische planten en op kweekbedrijven. In de meeste gevallen betrof dit soorten die weinig risico vormen voor de EU.

Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2021

Floricode heeft namen van producten aangepast en nieuwe productgroepen aangemaakt. Er zijn productcodes van productgroep gewijzigd en productcodes geblokkeerd en/of verwijderd.

De waardplantenlijst van Xylella fastidiosa is nog eens uitgebreid met diverse soorten

De waardplantenlijst van Xylella fastidiosa is nog eens uitgebreid met diverse soorten. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om wilde soorten, maar ook om soorten die gekweekt en verhandeld worden.

13 oktober: Brits Brexit webinar fytosanitaire regels 2022

Op 13 oktober a.s. organiseert de Britse Border and Protocol Delivery Group een webinar over de grensformaliteiten die op gefaseerde wijze worden ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk. VBN en Royal FloraHolland brengen het webinar onder de aandacht.

Verplichte fytosanitaire certificaten voor export van snijbloemen en groenten/ fruit naar VK uitgesteld naar 1 juli 2022

Op 14 september maakte het Verenigd Koninkrijk bekend dat er wederom uitstel komt van de verplichting van fytosanitaire certificaten bij export van snijbloemen en groenten/ fruit naar het VK.

Xylella-beperkingen opgeheven na afronding NVWA-inspectie

Na een melding van Portugal dat rozemarijnplanten uit een met Xylella fastidiosa besmette partij aan twee Nederlandse bedrijven waren geleverd, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inspecties en tracering uitgevoerd. Op dit moment zijn van deze partij geen planten meer in Nederland en op de betrokken bedrijven zijn geen cicaden gevonden die Xylella kunnen overbrengen.

Nieuwe flyer: Productaansprakelijkheid voor sierteeltproducten

Bloemen en planten zijn belangrijk in het leven. Ze dragen niet alleen bij aan een geluksgevoel, maar ook aan de gezondheid van mensen. Van verschillende sierteeltproducten is bekend dat deze in meer of mindere mate schadelijk kunnen zijn voor mens en dier, bijvoorbeeld wanneer ze planten opeten. Belangrijk is dat consumenten bij aanschaf weten wat ze kopen.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2021

Floricode heeft namen van producten en productgroepen aangepast. Er zijn productcodes geblokkeerd en/of verwijderd.

Gewijzigde naamgeving van een aantal producten (vaste planten)

De naamgeving van een aantal vaste planten productcodes is onlangs veranderd (Taxonomical changes of names of perennials in 2021).

Traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort wordt verplicht voor een aantal potplanten per 31-12-2021

Traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort wordt verplicht per 31-12-2021 voor aantal potplanten (Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis).

De Europese commissie vraagt uw mening over de regels voor de handel in planten. U kunt nog reageren tot en met 9 mei.

De Europese commissie vraagt uw mening over de regels voor de handel in planten. U kunt nog reageren tot en met 9 mei.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2021

Floricode heeft productgroepen toegevoegd en namen van productgroepen aangepast. Er wijzigen producten van productgroep (per 1-4-2021) en productcodes zijn geblokkeerd en/of verwijderd.

Nieuwe eisen Verenigd Koninkrijk voor alle waardplanten Xylella fastidiosa

Eind februari 2021 heeft het VK nieuwe eisen gepubliceerd voor de import van waardplanten van Xylella fastidiosa. Deze eisen zijn ingegaan op 5 maart. De implementatie van de eisen is afgestemd met de NVWA.

Waarschuwingslabel verplicht bij verkoop giftige planten in Frankrijk

Vanaf 1 juli 2021 moeten in Frankrijk giftige planten die mogelijk een risico vormen voor de volksgezondheid bij verkoop aan de consument voorzien zijn van een extra waarschuwingslabel of een uiting in een andere vorm.

Tijdelijk EU-invoerverbod voor waardplanten Xylella fastidiosa

De NVWA maakte bekend dat er een tijdelijk invoerverbod gaat gelden voor waardplanten van Xylella fastidiosa uit vijf landen omdat die landen geen duidelijke verklaring hebben afgegeven richting de Europese Commissie over de status van Xylella fastidiosa in hun land.

Voorkom besmetting met spintmijt op stek van kerstster

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het risico op het binnenbrengen van een quarantaine spintmijt met stekmateriaal van kerstster (Euphorbia pulcherrima).

Een Pre- Export Certificaat is niet meer nodig voor Deense en Belgische planten die via Nederland naar VK gaan

Nederland heeft met België en Denemarken afspraken gemaakt om garanties af te geven via een gezamenlijk register van niet-aanwezige organismen. Daardoor wordt voor die organismen het pre-export certificaat overbodig.

Voor aantal producten een verplicht pre-exportcertificaat naar het VK

Tot 1 januari was dat voor het VK niet nodig omdat het intraverkeer betrof. Nu het VK een derde land is mag Nederland geen exportcertificaat afgeven voor het VK met garanties t.a.v. opkweekeisen zonder zo’n pre-export certificaat.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Asclepias en Anigozanthos wordt verruimd

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer en het najaar van 2020 een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Chrysal Grow 20, Chrysal Grow 40, Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Asclepias en Florissant 810 en Florissant 830 aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Anigozanthos.