Fytosanitaire informatie

Ieder land waar de tuinbouwsector zaken mee doet, stelt fytosanitaire eisen aan onze bloemen en planten. Fytosanitaire eisen zijn het pakket aan maatregelen om te zorgen dat ziekteverwekkers van groenten, fruit en bloemen en planten niet ons land binnenkomen.

Wij doen er alles aan om schadelijke organismes voor planten en bloemen buiten de deur te houden. Samen zorgen we voor een gezonde branche! Dit betreft regelingen die te maken hebben met ziekten en plagen. We hanteren deze regels bij export en import.

George Franke is secretaris en beleidsadviseur fytosanitaire zaken bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN). Hij volgt heel nauwkeurig wat er allemaal gebeurt op fytosanitair gebied, zowel aan de import- als aan de exportkant, en adviseert de veilingen binnen de VBN hierover en houdt nauw contact met de verantwoordelijken bij de veilingen voor dit onderwerp.

Europese regels
Plantaardige producten die worden geïmporteerd in de Europese Unie (EU) moeten voldoen aan de eisen van de EU. Om dit te controleren voert het KCB fytosanitaire inspecties uit volgens de regels van de NVWA. De NVWA houdt zich daarbij aan de fytosanitaire eisen van de EU. De NVWA houdt deze fytosanitaire eisen bij, waaronder de lijst met inspectieplichtige producten, de lijst met Quarantaine organismen en de invoerverboden.

Voordat een zending kan worden ingeklaard bij de douane, dient te zijn vastgesteld of de zending aan de fytosanitaire eisen voldoet. Het KCB inspecteert zendingen van verse groenten en fruit, snijbloemen en planten, en diverse producten (plantaardige producten die niet onder een specifieke sector vallen).

NAKtuinbouw
Bedrijven die teeltmateriaal produceren en verhandelen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het materiaal aan de gestelde fytosanitaire- en kwaliteitseisen voldoet. Deze eisen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. De lidstaten van de Europese Unie vertalen deze regels in nationale wetgeving.

Nederland
De beleidsregels en het keuringsreglement voor Nederland ligt vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet. De wettelijke regels zijn vertaald naar het Keuringsreglement Naktuinbouw en de Voorschriften voor het in de handel brengen van teeltmateriaal. De NAKtuinbouw ziet op deze wet toe in opdracht van de NVWA.

Risicobeoordelingen quarantaine(waardige) organismen

De NVWA heeft risicobeoordelingen gemaakt voor meer dan 100 quarantaine(waardige) organismen, die nog niet in Nederland voorkomen. Quarantaineorganismen zijn organismen die niet of beperkt in de EU aanwezig zijn en volgens EU-wetgeving zeer schadelijk. Lidstaten moeten introductie en verspreiding ervan voorkomen.