Fytosanitaire informatie

Ieder land waar de tuinbouwsector zaken mee doet, stelt fytosanitaire eisen aan onze bloemen en planten. Dat zijn de bepalingen van de overheid die ervoor zorgen dat bepaalde ziekteverwekkers van bloemen en planten en ook groente en fruit, de zogenaamde quarantaine-organismen, ons land niet binnenkomen en zich niet kunnen vestigen of verspreiden.

Wij doen er alles aan om schadelijke organismes voor planten en bloemen buiten de deur te houden. Samen zorgen we voor een gezonde branche! Dit betreft Europese en nationale regels die te maken hebben met ziekten en plagen. We hanteren deze regels bij export, import en voor het handelsverkeer binnen de EU.

Robert Baayen en Frits Jonk zijn vanuit Royal FloraHolland (RFH) de kennishebbers van fytosanitaire zaken en werken ook voor de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN). Zij volgen wat er allemaal gebeurt op fytosanitair gebied in Brussel en Den Haag en adviseren de veilingen binnen de VBN hierover. Ze zorgen dat stakeholders intern en extern goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het fytosanitaire dossier.
Plantaardige producten die worden geïmporteerd in de Europese Unie (EU) moeten voldoen aan de eisen van de EU. Om dit te controleren voert het KCB fytosanitaire inspecties uit volgens de regels van de NVWA. De NVWA houdt zich daarbij aan de fytosanitaire eisen van de EU. De NVWA houdt deze fytosanitaire eisen bij, waaronder de lijst met inspectie-plichtige producten, de lijst met quarantaine organismen, de regels voor het handelsverkeer en de invoerverboden.

Voordat een zending kan worden ingeklaard bij de douane, moet zijn vastgesteld of de zending aan de fytosanitaire eisen voldoet. Het KCB, een van de vier keuringsdiensten voor de plantaardige sector, inspecteert zendingen van snijbloemen en planten en andere eindproducten (bijvoorbeeld verse groenten en fruit).

NAKtuinbouw
Bedrijven die teeltmateriaal produceren en verhandelen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het materiaal aan de gestelde fytosanitaire- en kwaliteitseisen voldoet. Deze eisen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. De lidstaten van de Europese Unie vertalen deze regels in nationale wetgeving. De keuringen hiervoor worden uitgevoerd door de keuringsdienst Naktuinbouw.

Nederland
De beleidsregels liggen vast in de Plantgezondheidswet. De wettelijke regels zijn vertaald naar het Keuringsreglement Naktuinbouw en de Voorschriften voor het in de handel brengen van teeltmateriaal. Voor bloemen en planten zien het KCB (link) samen met de Naktuinbouw in opdracht van de NVWA toe op de uitvoering van deze wet.

Risicobeoordelingen quarantaine(waardige) organismen
De NVWA rapporteert en onderzoekt vondsten van schadelijke organismen op planten die beperkt of (nog) niet in Nederland voorkomen en mogelijk quarantainewaardig zijn. Ze bestrijden ze, om verspreiding te voorkomen. Ook publiceren zij per soort of per groep soorten risicobeoordelingen.

Voor de gemaakte risicobeoordelingen van quarantaine (waardige) organismen verwijzen wij u naar de NVWA site via bijgevoegde link risicobeoordelingen.