Activiteiten VBN

De sierteeltsector is belangrijk voor de Nederlandse economie. De Nederlandse sierteeltsector biedt werk aan circa 150.000 mensen. Daarbij is nog niet eens de werkgelegenheid geteld die toeleveranciers bieden, zoals zaadleveranciers, banken, kassenbouwers en andere. Het Nederlandse veilingsysteem heeft hierin haar waarde bewezen. Ruim 60% van de internationale handel in snijbloemen en 40% van de handel in kamerplanten loopt via Nederland. Dat is natuurlijk niet alleen een verdienste van de veilingen. Veredelings- en vermeerderingsbedrijven, producenten, veilingen, handelaren en detailhandel, ondersteund door banken, marketingbedrijven, verpakkingsbedrijven, agrotechnische bedrijven, transportbedrijven en logistieke diensten, kennisnetwerken, belangenverenigingen, onderzoeksorganisaties en overheidsdiensten vormen samen een hechte cluster, die aan de basis staat van het Nederlandse sierteeltsucces.

De Nederlandse coöperatieve bloemenveilingen hebben in 1974 besloten hun krachten te bundelen en de VBN als brancheorganisatie op te richten. De VBN is in deze rol verantwoordelijk voor de belangenbehartiging op nationaal en internationaal terrein.

De VBN doet voor de veilingen Royal FloraHolland en Plantion, en daarmee indirect voor de leden van de veilingen (de bloemen- en plantenkwekers) de nationale en internationale politieke lobby en belangenbehartiging. Belangrijke onderwerpen zijn o.a.:

  • Fiscale wetgeving
  • Handelspolitiek
  • Kwekersrecht
  • Fytosanitaire wetgeving
  • Gewasbescherming
  • Promotiefonds
  • Nederlandse inbreng in internationale tuinbouwdossiers binnen WTO en GLB-kaders
  • Duurzaamheid
  • Internationale tuinbouwtentoonstellingen

De VBN werkt intensief samen met een groot aantal Europese collega bloemen- en plantenorganisaties. De VBN participeert actief binnen de Europese landbouworganisatie COPA-COGECA.