Gevaarlijke en schadelijke bloemen en planten

De via de VBN-veilingen verhandelde producten zijn uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en niet voor inwendig gebruik. Producten kunnen bij onjuiste toepassing, consumptie, aanraking en/of overgevoeligheid leiden tot schadelijke gevolgen voor mens en/of dier. Om die reden wordt geadviseerd bloemen en planten te voorzien van een informatietekst op een label of op de verpakking waarop dit wordt aangegeven.

Hierbij wordt een lijst van producten gegeven, waarvan bekend is, dat ze bij verkeerd gebruik schadelijke effecten kunnen veroorzaken.

Hoewel de VBN de lijst met zorg samenstelt, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid ervan. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De VBN sluit alle aansprakelijkheid uit, voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.

Lijst bloemen en planten Nederlands/Latijns