Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten die door de mens bewust of onbewust naar Nederland zijn meegenomen. Deze exoten kunnen zich zelfstandig in de natuur handhaven en daar schade veroorzaken. Schade ontstaat bijvoorbeeld doordat deze exotische planten zo snel groeien dat de binnenlandse soorten worden verdrongen waardoor de kans bestaat dat de ze uitsterven.

Onderstaande exotische soorten mogen niet meer gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd worden binnen de EU, aangezien zij een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Dit geldt voor alle veilingen inclusief Veiling Rhein-Maas.

Productnaam Productcode(s) Ingangsdatum niet meer kweken, verhandelen of vervoeren binnen de EU
Eichhornia crassipes 9323 en 42512 4-8-2017
Baccharis halimifolia 20382, 20383 en 20384 4-8-2017
Cabomba carolinea 321929 4-8-2017
Lysichiton americanus 44658 4-8-2017
Myriophyllum aquaticum 49561 4-8-2017
Pennisetum setaceum 51151 2-8-2018
Gunnera tinctoria 43140 2-8-2018

Aanvullende informatie over invasieve exoten vindt u op de website van de NVWA en RVO.