Invasieve exoten
Invasieve exoten zijn planten die door de mens bewust of onbewust naar Nederland zijn meegenomen en zich invasief gedragen (woekeren). Deze exoten kunnen zich zelfstandig in de natuur handhaven en daar schade veroorzaken. Schade ontstaat bijvoorbeeld doordat deze exotische planten zo snel groeien dat de binnenlandse soorten worden verdrongen waardoor de kans bestaat dat deze uitsterven.

De EU heeft de handel in bepaalde planten en dieren verboden via de Verordening Invasieve Exoten en houdt een lijst bij van de soorten die onder de Verordening vallen. Deze lijst wordt van tijd tot tijd aangepast. Nieuwe soorten worden opgenomen op basis van een risicoanalyse. Royal Flora Holland werkt samen met LTO en Plantum bij het becommentariëren van voorstellen van de EU en onderhoudt er nauw contact over met het Ministerie van LNV.

Onderstaande exotische soorten mogen niet meer gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd worden binnen de EU, aangezien zij een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Dit geldt voor alle veilingen inclusief Veiling Rhein-Maas.

Voor vaststelling in 2022 van aanvullingen op de lijst van Invasie Exoten staan de volgende potentiële producten genoemd die de sierteelt aangaan:

– Celastrus orbiculatus
– Hakea sericea
– Koenigia polystachya
– Phytolacca americana
– Pistia stratiotes

Aanvullende informatie over invasieve exoten vindt u op de website van de NVWA en RVO.