Plantenpaspoort

Voor een aantal producten is het verplicht dat deze met een plantenpaspoort worden aangevoerd. Hierbij wordt beknopte informatie gegeven over welke producten met een plantenpaspoort moeten worden aangevoerd en over het plantenpaspoort. Voor een verder toelichting verwijzen we naar www.nvwa.nl en naar www.naktuinbouw.nl.

Register plantenpaspoortplichtige producten

Plantenpaspoortplicht Xylella fastidiosa

Eisen aan het plantenpaspoort

Plantenpaspoortplicht vanaf 14 december 2019

Vanaf 14 december 2019 is het plantenpaspoort verplicht voor alle voor opplant bestemde planten. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven. Alles dat nu teeltmateriaal genoemd wordt valt daaronder (dus ook zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en kuipplanten. Het plantenpaspoort moet vanaf 14 december 2019 voldoen aan een aantal nieuwe kenmerken (uniform format), waaronder een uniek fytosanitair bedrijfsregistratienummer.

Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de NVWA en in deze Flyer.

In samenwerking met diverse ketenpartijen, LTO, LTO Glaskracht, VBN, VGB, Royal FloraHolland, KAVB, Anthos en instanties als Naktuinbouw, KCB, BKD en NVWA, is gekozen voor een gezamenlijke communicatie over dit, voor alle kwekers en kopers, belangrijke onderwerp. Op de website van Naktuinbouw worden de belangrijkste vragen en antwoorden verzameld en in vraag-antwoord vorm opgetekend. Klik hier voor meer informatie.