Plantenpaspoort
Voor alle planten die verhandeld worden is het verplicht dat deze met een plantenpaspoort worden aangevoerd. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar www.nvwa.nl en naar www.naktuinbouw.nl of Royal FloraHolland | Een plantenpaspoort voor gezonde handel.

Het plantenpaspoort is verplicht voor alle uitgangsmateriaal en alle potplanten. De EU hanteert daarvoor een complexe definitie die is afgeleid van de wereldwijde definitie onder de International Plant Protection Convention (IPPC). Het gaat om alle planten c.q. delen van planten die bestemd zijn voor opplant, dan wel om korter of langer opgeplant te blijven (zoals in de boomkwekerij). Alles dat nu teeltmateriaal genoemd wordt valt daaronder (dus ook stekken en zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en kuipplanten. Het plantenpaspoort moet voldoen aan een aantal vaste kenmerken (uniform format), waaronder een uniek fytosanitair bedrijfsregistratienummer.

Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de NVWA. Op de website van Naktuinbouw worden de belangrijkste vragen en antwoorden verzameld en in vraag-antwoord vorm opgetekend. Klik hier voor meer informatie.