Productaansprakelijkheid

Voor sierteeltproducten geldt een risicoaansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebrekkige producten. Dat betekent dat sierteeltproducenten hun gebruikers behoren te informeren over een juist gebruik van sierteeltproducten om aansprakelijkheid te beperken. Dit om de kans op nadelige gevolgen door het gebruik van of het omgaan met het product te minimaliseren. Waarom productaansprakelijkheid voor sierteeltproducten? Wat betekent het in de praktijk voor telers en handelaren? En hoe kunnen telers en handelaren hun risico’s afdekken? In deze folder vindt u antwoord op die vragen.

Folder productaansprakelijkheid