Eetbare Planten

De onderstaande regels gelden voor producten die geschikt zijn voor consumptie op het moment van verhandeling.

 • Aanvoerders moeten duidelijk kunnen maken, dat de wettelijke eisen zijn afgedekt en onafhankelijke monstername is geborgd. Hieraan wordt voldaan door:
   • MPS Proof;
   • MPS Fruit and Vegetables;
   • MPS Fruit and Vegetables Natural Protected;
   • Global Gap;
   • een aantoonbaar inhoudelijk vergelijkbaar systeem.
 • Bij verhandeling moet zichtbaar zijn dat het bedrijf gecertificeerd is.
 • Bij verhandeling moet duidelijk zijn dat het eetbare planten zijn.
 • ‘Eetbare planten of plantendelen’ wordt aangegeven met de kenmerkcode S77 ‘eetbaar/niet eetbaar’.
 • Hiervoor bestaan de volgende codes:
   • Code 1       Geschikt voor consumptie
   • Code 2       Eetbare plant
   • Code 3       Eetbare vruchten
   • Code 4       Eetbare bloemen
   • Code 6       Produceert eetbare vruchten

Dit kan een aanvoerder ook op het product zichtbaar maken bij de productinformatie, dit kan door middel van een steek- of hangetiket een (bedrukte) hoes of pot etc.

 • Producten die vanzelfsprekend eetbaar zijn (bijv. keukenkruiden), mogen niet verhandeld worden als ‘niet voor consumptie’. Deze producten mogen alleen als ‘eetbaar’ worden verkocht en moeten voldoen aan de hiervoor geldende producteisen.

Etikettering

 • Voor de volgende 8 eetbare planten geldt de wettelijke EU aanduidingsverplichting in het kader van kwaliteit van groenten en fruit:
   • Tijm
   • Basilicum
   • Melissa
   • Munt
   • Oregano/wilde marjolein
   • Rozemarijn
   • Salie
   • Bieslook
 • Voor overige eetbare bloemen/planten geldt de etiketteringsplicht in het kader van voedselveiligheid als er een intentie tot consumptie bestaat op het moment van verhandeling (bijv. rijpe aardbeien aan een plant).
 • Bij bedoeld gebruik als levensmiddel en als zodanig ook verpakt (bv potje met bieslook in een hoes, of setje met 6 keukenkruiden) moet per eenheid (potje of setje) een etiket aanwezig zijn dat voldoet aan de volgende eisen:
   • Het etiket/de sticker is goed zichtbaar;
   • In het geval van een steeketiket zit dit stevig vast en is goed zichtbaar;
   • Naam van het product is vermeld;
   • Land van oorsprong is aangegeven (bijv. LVO of COO Nederland);
   • NAW gegevens van de verpakker/verzender zijn vermeld op ieder individueel hoesje/potje (alleen een e-mailadres of URL is niet toegestaan). Geadviseerd wordt om daarnaast het MPS nummer of het GlobalGAP nummer te vermelden. De NAW gegevens van de verpakker/verzender mogen eventueel vervangen worden door de NAW gegevens van de verkoper (bijvoorbeeld een retailer of buitenlandse afnemer) in combinatie met een supplierscode van de verpakker/verzender. Deze supplierscode moet vooraf bij het KCB bekend worden gemaakt.
 • Bij bedoeld gebruik als tuinplant (dus bv voor opplanting in de tuin) hoeft geen etiket gebruikt te worden. Planten moeten wel voldoen aan de overige eisen voor eetbare planten (label MPS Fruit and Vegetables of vergelijkbaar label).
 • Voor de volledige regelgeving verwijzen wij naar de EU Verordening m.b.t. verstrekking van voedselinformatie (EU verordening).

Mogelijk eetbare producten die verhandeld worden als ‘niet voor consumptie’

 • Bij verhandeling van ‘niet eetbare producten’ uit een plantengroep, die zowel eetbare als niet eetbare producten kent, moet de aanvoerder dit aangeven middels sorteerkenmerk S77 (eetbaar/niet eetbaar) met code 9 = niet voor consumptie. Het is verplicht om “niet voor consumptie” op het product zichtbaar te maken bij de productinformatie. Dit kan door middel van een steek- of hangetiket, een (bedrukte) hoes of pot, etc.

NB. In de bijlage ‘lijst met mogelijk eetbare bloemen/planten’ dient kenmerkcode S77 te worden meegegeven.