VBN Groepscode indeling

Op de VBN veilingen worden veel verschillende bloemen en planten op naam verhandeld, elk met hun eigen productcode. Al deze producten zijn ingedeeld in een aantal productgroepen, die elk een eigen code hebben. De groepscodering maakt het mogelijk om statistische informatie op te vragen op verschillende niveaus. De VBN groepscode is onderverdeeld in vier niveaus:

1. (toepassingsniveau) het eerste niveau geeft aan of de betreffende groep betrekking heeft op snijbloemen, kamerplanten of tuinplanten.
2. (eigenschapsniveau) het tweede niveau wordt gebruikt om producten te groeperen die een aantal globale eigenschappen gemeen hebben. Op dit niveau wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen bolbloemen, orchideeen, decoratiemateriaal enz.
3. (geslachtsniveau) het derde niveau wordt gebruikt voor de indeling naar geslacht.
4. het vierde niveau geeft een onderverdeling naar ondermeer soort, bloemtype of veileenheid.

Voorbeeld

De nummers op niveau 1 hebben de volgende betekenis:
1 = snijbloemen
2 = kamerplanten
3 = tuinplanten

De nummers op niveau 2 hebben, in combinatie met de groep snijbloemen, de volgende betekenis:
1 01 = snijbloemen
1 02 = trekheesters
1 03 = bol- en knolbloemen
1 04 = chrysanthemum
1 05 = orchideeën
1 07 = decoratiegroen/overige besheesters
1 10 = decoratiemateriaal

De nummers op niveau 2 hebben, in combinatie met de groep kamerplanten, de volgende betekenis:
2 01 = bes/vruchtplanten
2 02 = bloeiende planten
2 03 = bol/knolgewassen
2 04 = bromelia
2 05 = cacus/succulent
2 06 = groene planten
2 07 = coniferen
2 09 = orchideeën
2 10 = palmen
2 11 = varens
2 12 = vleesetende planten
2 13 = arrangementen
2 99 = overig kamerplanten

De nummers op niveau 2 hebben, in combinatie met de groep tuinplanten, de volgende betekenis:
3 02 = coniferen
3 05 = boom/heester/klimplant
3 06 = patio kamerplanten
3 09 = één- en tweejarige planten
3 10 = vaste planten
3 14 = arrangementen
3 16 = decoratiemateriaal
3 17 = droge bollen en knollen