VBN Stuurgroep regelgeving

De VBN Stuurgroep regelgeving neemt namens de veilingen besluiten en geeft advies over kwaliteits- en sorteringseisen (VBN productspecificaties) en productcodering. De stuurgroep is samengesteld uit gemandateerden van Royal FloraHolland, Plantion, Veiling Rhein-Maas en de Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). De VBN Stuurgroep regelgeving streeft ernaar om minimaal 7 keer per jaar samen te komen voor besluitvormend overleg. Tijdens de vergaderingen is een medewerker van Floricode aanwezig als adviseur in kwesties over productcodering.

Aanvragen voor wijzigingen in VBN productspecificaties of productcodering kunnen ter beoordeling of besluitvorming schriftelijk worden ingediend bij de VBN Stuurgroep regelgeving. U kunt voor meer informatie over wijzigingsaanvragen contact opnemen met regelgeving@royalfloraholland.com.

De VBN Stuurgroep regelgeving hanteert de volgende criteria in de beoordeling van de voorgestelde wijziging:

  • Is de voorgestelde oplossing/aanpassing in strijd met landelijke of Europese wet- en regelgeving?
  • Bestaat er bij aanvoerders en/of in de handel voldoende draagvlak voor de voorgestelde oplossing/aanpassing?
  • Kan de voorgestelde oplossing/aanpassing tegen acceptabele kosten en inspanning geïmplementeerd worden in de bestaande veilingsystemen?
  • Scheppen genoemde voorstellen geen ongelijk speelveld, ongewenst effect of precedent?
  • Past de voorgestelde oplossing/aanpassing binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of redelijk handelen?

De VBN Stuurgroep regelgeving adviseert voor het indienen van een wijzigingsaanvraag contact op te nemen met de juiste kennishebbers van Royal FloraHolland, Plantion en Veiling Rhein-Maas om na te gaan of de voorgestelde oplossing/aanpassing voor alle veilingen werkbaar is.