VBN-VGB arbitragecommissie

In 1992 hebben de VBN en de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten) de Arbitragecommissie opgericht. Aanleiding hiervoor was het toenemend aantal termijntransacties via de bemiddelingsbureaus van de bloemenveilingen, waardoor de kans op geschillen toenam. De financiële belangen bij deze transacties zijn groot. De Arbitragecommissie kan alleen optreden bij geschillen tussen kwekers en kopers bij bemiddelingstransacties. Teler en koper moeten dan wel vooraf schriftelijk hebben afgesproken dat zij een eventueel geschil aan de Arbitragecommissie voorleggen.

De Arbitragecommissie bestaat uit een vaste onafhankelijke voorzitter, die voor elke zaak twee mede-arbiters kiest. Bij zijn keuze spelen factoren zoals kennis van het betreffende product en onafhankelijkheid van de arbiters een rol. De VBN en de VGB hebben hiervoor twee lijsten opgesteld: een lijst met teler-arbiters en een lijst met koper-arbiters. Een jurist staat de Arbitragecommissie bij. De wijze waarop men een verzoek tot arbitrage kan indienen en het adres van het secretariaat van de commissie vindt u in de brochure van de Arbitrage commissie.

De brochure over de Arbitragecommissie en korte samenvattingen van de uitspraken van de Arbitragecommissie kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Korte samenvattingen van de uitspraken van de Arbitragecommissie zijn ook te downloaden vanaf deze pagina.

Arbitragecommissie
Nieuwsbericht Arbitrage feb. 2012