Hoog risico planten
Sinds december 2019 is de nieuwe Europese Plant Health Regulation 2016/2031 van kracht. Als onderdeel hiervan is een lijst met tijdelijke importverboden opgesteld voor bepaalde planten van buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen). Enkele voor kwekers, importeurs en handelaren belangrijke producten staan op een lijst. Het gaat onder andere om de volgende gewassen: Ficus carica, Ligustrum, Jasminum Lonicera en Acer.

De wetgeving met betrekking tot aanhangende grond bij import van een aantal planten is ook veranderd. Er gelden strengere EU-eisen gelden voor planten voor op-plant die uit derde landen geïmporteerd worden met aanhangende grond. Tenminste moet aanhangende grond in het land van herkomst zijn onderworpen aan een behandeling.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de presentatie van de NVWA en de presentatie over schone potgrond uit derde landen.