Hoog risico planten

Met ingang van december 2019 wordt de nieuwe Europese Plant Health Regulation 2016/2031 van kracht. Als onderdeel hiervan zal een lijst met tijdelijke importverboden worden opgesteld voor planten van buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen). Enkele voor kwekers, importeurs en handelaren belangrijke producten staan op een conceptlijst. Het gaat onder andere om de volgende gewassen: Ficus, Cycas, Ligustrum, Lonicera en Acer.

Daarnaast zal de wetgeving met betrekking tot aanhangende grond bij import van een aantal planten veranderen. Vanaf begin 2019 zullen er strengere EU-eisen gelden voor planten voor opplant die uit derde landen geïmporteerd worden met aanhangende grond. Tenminste moet aanhangende grond in het land van herkomst zijn onderworpen aan een behandeling.

Op 19 juli 2018 zijn bovenstaande onderwerpen nader toegelicht in een bijeenkomst in Aalsmeer georganiseerd door NVWA, Naktuinbouw, VBN, Royal FloraHolland, LTO vakgroep bomen en vaste planten, LTO Glaskracht Nederland, Plantum en Anthos. Voor meer informatie verwijzen wij naar de presentatie van de NVWA en de presentatie over schone potgrond uit derde landen van deze bijeenkomst. De tijdens de presentaties gestelde vragen  en de antwoorden zijn hier terug te lezen.

Deelnemen aan de publieke consultatie kan via Have Your Say van de EC. Wij raden kwekers, importeurs en handelaren aan deze mogelijkheid tot reactie ook te delen met hun klanten/connecties in andere Europese landen. Daarnaast wordt het zeer op prijs gesteld als een eventuele reactie ter informatie ook wordt doorgestuurd aan regelgeving@royalfloraholland.com.