Extra eisen aan planten vanwege tabaks witte vlieg (Bemisia tabaci) vervallen voor Finland

Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen. Met deze eisen willen deze landen voorkomen dat Bemisia tabaci, een witte vlieg, het land binnenkomt. Voor Finland gelden deze extra eisen niet meer.

Finland heeft kortleden besloten om de status van beschermd gebied ten aanzien van Bemisia tabaci te laten vervallen. Dat wil zeggen dat voor het grondgebied van Finland nu geen extra eisen meer gelden ten aanzien van bepaalde waardplanten van Bemisia. Alle producten kunnen dus zonder plantenpaspoort ZP-a2 naar Finland worden gebracht.