Nieuwe Plantgezondheidsverordening: Plantenpaspoortplicht

 

Met ingang van 14 december 2019 gaat de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EG in werking. Deze vervangt de huidige Europese Fyto-richtlijn 2000/29/EG. Details worden de komende jaren uitgewerkt in zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Regelmatig zijn er vragen over de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening. Bijvoorbeeld over de registratie en het plantenpaspoort. De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde planten’. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven. Alles dat nu teeltmateriaal genoemd wordt valt daaronder (dus ook zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en kuipplanten. Er komen wel uitzonderingen; voor bepaalde zaden en voor verkoop direct aan de eindgebruiker.

In samenwerking met diverse ketenpartijen, LTO, LTO Glaskracht, VBN, VGB, Royal FloraHolland, KAVB, Anthos en instanties als Naktuinbouw, KCB, BKD en NVWA, is gekozen voor een gezamenlijke communicatie over dit, voor alle kwekers en kopers, belangrijke onderwerp. Op de website van Naktuinbouw worden de belangrijkste vragen en antwoorden verzameld en in vraag-antwoord vorm opgetekend. Klik hier voor meer informatie.

Uiteraard kunt u voor veilingspecifieke vragen ook altijd terecht bij ons. Het is van belang dat wij het vrije handelsverkeer en markttoegang in de EU zoveel mogelijk behouden.
regelgeving@royalfloraholland.com
fritsjonk@royalfloraholland.com