Teelt u snijbloemen? Registratieplicht voor teeltmateriaal bestemd voor opplant

Teelt u snijbloemen en wilt u op termijn dit gewas (de ondergrondse delen en/of op pot) in de handel brengen? Of teelt u Paeonia of andere planten als teeltmateriaal? Laat de percelen dan keuren door Naktuinbouw. Zonder deze keuring mag u dit materiaal niet in het handelsverkeer brengen.

Welke bedrijven moeten zich registreren bij Naktuinbouw?
Alle producenten en handelaren van plantenpaspoortplichtige producten zijn verplicht zich te registreren. Hoewel snijbloemen planten zijn, zijn ze niet paspoortplichtig. Bedrijven die alléén snijbloemen produceren hoeven zich dus niet te registreren.

Produceert en verhandelt u planten bestemd voor opplant? Dan moet u zich wel registreren bij Naktuinbouw. Dus bedrijven die snijbloemen telen en dit gewas (de ondergrondse delen en/of op pot) op termijn in de handel willen brengen, moeten zich registreren bij Naktuinbouw. Ook bedrijven die Paeonia of andere planten als teeltmateriaal telen, moeten zich registreren.

De registratieplicht geldt gedurende de gehele teeltperiode. De registratieplicht volgt uit zowel de EU-Plantgezondheidsverordening (PHR) als uit de handelsrichtlijnen en Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW).

Teelt u snijbloemen (van bijvoorbeeld Paeonia, Astilbe of andere bloemproducerende gewassen) en u wilt op termijn dit gewas (de ondergrondse delen en/of op pot) in de handel brengen?
Dan moet u de percelen vanaf het jaar dat u het gewas wil gaan verhandelen opgeven bij Naktuinbouw. De percelen worden gekeurd zoals alle meerjarige gewassen (planten bestemd voor opplant). Zonder jaarlijkse keuring door Naktuinbouw mag u dit materiaal niet in het handelsverkeer brengen.

Teelt u Paeonia of andere planten als teeltmateriaal?
Gebleken is dat niet iedere teler zijn eerstejaars Paeonia percelen (en/of andere planten bestemd voor opplant) opgeeft voor de keuring. De keurmeester schenkt hier tijdens de veldkeuring en administratieve controle in 2022 extra aandacht aan en zal hierop handhaven. Zonder keuring door Naktuinbouw mag u dit materiaal niet in het handelsverkeer brengen.

Meer informatie?
In de flyer Keuringen Vaste planten (snijbloemen op pot of ondergrondse delen) staat meer informatie.
U kunt ook contact opnemen met de Naktuinbouw-keurmeester die bij u op het bedrijf komt of stel uw vraag aan de teamadministratie Keuringen.