Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Helianthus (planten)

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Helianthus aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie. De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd:

1. Kenmerk S54 (plantvorm) wordt reglementair toegevoegd en verplicht gesteld.
2. Kenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt ook verplicht gesteld voor de tuinplanten.

Reglementaire kenmerken Helianthus per 1 januari 2021:

S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S03 = Minimum aantal stekken/planten per pot
S05 = Rijpheidsstadium
S54 = Plantvorm
Waarde 008 = vertakt
Waarde 009 = zwaar vertakt
Waarde 010 = eenpitter

Omdat de plantvorm een belangrijk aspect is voor verhandeling van Helianthus wordt dit kenmerk reglementair toegevoegd. En omdat rijpheid bij de tuin Helianthus momenteel een geadviseerd kenmerk is wordt deze omgezet naar verplicht waarmee we uniformiteit binnen dezelfde productgroepen creëren.

Per 1 januari 2021 wijzigt de naamgeving van een aantal producten (bloemen)

De naamgeving van een aantal bloemen productcodes verandert per 1 januari 2021.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving. Per 1 januari 2021 worden de betreffende productnamen aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.

Hieronder kunt u zien welke productnamen en productcodes het betreft.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa wordt verruimd

Per 1 november 2020 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2020 een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze middelen toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa.

Wijziging:

 • Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestane middelen voor voorbehandeling bij Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa (Florissant 810 code 21 en Florissant 830 code 41 op het label van het middel).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Bovenstaande middelen dienen uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Per 1 januari 2021 wijzigt de naamgeving van een aantal producten (planten)

De naamgeving van een aantal losse planten productcodes verandert per 1 januari 2021.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving. Per 1 januari 2021 worden de betreffende productnamen aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.

Door de plantenpaspoortplicht moet de verhandeling van plantmateriaal onder de voorkeursnaam gebeuren. Het is bij naamswijzigingen te herleiden dat er twee namen voor hetzelfde product in omloop zijn maar willen u alvast attenderen op het feit dat de naam wijzigt zodat u dit kunt aanpassen.

Hieronder kunt u zien welke productnamen en productcodes het betreft.

Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Mandevilla

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Mandevilla aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie. De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd:

 1. Kenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt verplicht gesteld.
 2. Kenmerk S54 (plantvorm) wordt verplicht gesteld.
 3. Één productgroep voor Mandevilla in de tuinplanten.

Reglementaire kenmerken Mandevilla per 1 januari 2021:

S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S03 = Minimum aantal stekken/planten per pot
S05 = Rijpheidsstadium
S54 = Plantvorm

Één productgroep voor Mandevilla in de tuinplanten:

Er zijn 4 producten die zowel een kamer- als tuinplant productcode hebben. Per 1 januari 2021 worden de kamer productcodes geblokkeerd en wordt productcode 9259 overgeheveld naar de Mandevilla tuinplanten productgroep (3 09 182 01).

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Enkele productcodes zijn van productgroep gewijzigd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2020 .

Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK?

Wilt u in 2021 planten van Lavandula sp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Olea europaea en/of Prunus dulcis kunnen exporteren naar het VK? Dan moet u nu al rekening houden met mogelijk extra Xylella fastidiosa eisen.

Meer informatie klik hier.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd, namen van productgroepen gewijzigd en productgroepen beëindigd.

Per 1-7-2020 wijzigen diverse producten van productgroep. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 2e kwartaal 2020.

Europese Commissie: VK moet nieuwe eisen voor plantmateriaal intrekken per 20 juni 2020

De Europese Commissie heeft op 4 juni jl. besloten dat het Verenigd Koninkrijk (VK) met ingang van 20 juni 2020 de nieuwe maatregelen moet intrekken voor handel naar het VK van een aantal producten. Het VK had deze maatregelen op 21 april ingesteld om zich beter te beschermen tegen de introductie van onderstaande plantenziekten- en plagen.

Dit betreft Xylella fastidiosa vereisten voor plantmateriaal van:

 • Lavandula sp.
 • Nerium oleander
 • Rosmarinus officinalis
 • Coffea
 • Olea europaea
 • Polygala myrtifolia
 • Prunus dulcis

Concrete consequenties
In principe is alle handel van bovenstaand plantmateriaal weer mogelijk naar het VK met ingang van 20 juni 2020. Het is ongewis hoe het VK zal reageren op het besluit van de Europese Commissie. Bedrijven die bij handel naar het VK problemen ervaren, kunnen zich beroepen op het EU-besluit.

Niet langer PZ plantenpaspoort voor dit plantmateriaal bestemd voor het VK
Als gevolg van het besluit van de Europese Commissie moeten Nederlandse bedrijven vanaf 20 juni stoppen met de afgifte van PZ plantenpaspoorten waarmee wordt aangegeven dat voldaan wordt aan de nieuwe vereisten van het VK. Dit geldt in het bijzonder voor

 • Lavandula sp.
 • Nerium oleander
 • Rosmarinus officinalis

eisen vanwege Xylella fastidiosa en daarnaast voor Planten voor opplant van Platanus vanwege Ceratocystis platani. Eerder heeft de NVWA in samenwerking met Naktuinbouw een register opgesteld van bedrijven die aan deze vereisten kunnen voldoen (zie nieuwsbericht 17 april 2020). Het inschrijven voor register en groeiseizoen controles voor export naar het VK in 2021 blijft wel mogelijk. De NVWA zal in samenwerking met Naktuinbouw de betrokken bedrijven hierover informeren.

Meer informatie
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Nieuwe registratie-eisen voor importeurs van planten en plantaardig materiaal in het VK

Handelaren die planten en plantaardig materiaal importeren in het Verenigd Koninkrijk dienen vόόr 30 juli 2020 te voldoen aan de nieuwe registratie-eisen zoals vastgesteld in Artikel 65 van de Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031. Alle professionele marktdeelnemers dienen via hun PEACH account een geldig adres is het VK, of een geldig adres van een gevolmachtigd vertegenwoordiger in het VK op te geven. Van professionele marktdeelnemers die vόόr 30 juli 2020 niet voldoen aan de nieuwe eisen zal de PEACH account worden gedeactiveerd.

De link naar de oorspronkelijke berichtgeving vindt u hier.
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/nieuwe-registratie-eisen-voor-importeurs-van-planten-en-plantaardig-materiaal-in-het-vk