Bemisia tabaci, een groot probleem bij export potplanten naar Verenigd Koninkrijk

Na Brexit bepaalt het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn eigen eisen voor de import van planten en plantaardige producten en is extra scherp op Bemisia tabaci (tabakswittevlieg). Dat zien we terug in de importeisen voor VK. Het komt erop neer dat de tabakswittevlieg niet op planten aanwezig mag zijn. Daarom voert de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) per 1 oktober 2023 aanscherpingen door voor een aantal soorten potplanten, waaronder de kerstster.

Wanneer inspecteurs in het VK de tabakswittevlieg toch op planten aantreffen, dan betekent dit vernietiging van de hele partij.

De NVWA voert aanscherpingen door voor de volgende potplantensoorten:

 • Begonia, Ajuga, Crossandra
 • Hibiscus, Nerium oleander
 • Helianthus, Capsicum
 • Euphorbia pulcherrima (ofwel Poinsettia)
 • Mandevilla (ofwel Dipladenia) en
 • Solanum pseudocapsicum

Voor de hierboven vermelde plantensoorten voert de NVWA per 1 oktober 2023 een inspectie van iedere partij in een zending door én een intensievere steekproef met inspectie van een groter aantal planten per partij.

Voor andere plantensoorten voor deze bestemming blijft de huidige werkwijze van kracht. Dus inspectie van een deel van de partijen uit een zending, onder de bestaande steekproef.

Lees hier het volledige bericht van de NVWA

Wees zeer alert op tabakswittevlieg “Bemisia tabaci” in zonnebloemen “Helianthus annuus” naar het VK en voorkom afkeuringen!

Aan aanvoerders en exporteurs van zonnebloemen naar het VK,

Het Verenigd Koninkrijk onderschept de afgelopen dagen veel Helianthus annuus (zonnebloem) met tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) uit Nederland. In de EU is dit organisme geen quarantaine organisme en in Nederland is dit organisme aanwezig.

In het Verenigd Koninkrijk is de tabakswittevlieg wel een quarantaineorganisme. Er geldt een 0-tolerantie. Zendingen waarin dit organisme wordt aangetroffen mogen het land niet in. Het Verenigd Koninkrijk inspecteert intensief op de aanwezigheid van Bemisia tabaci. Als dit organisme in een partij wordt aangetroffen wordt deze teruggestuurd of vernietigd.

Verantwoordelijkheid exporteur
Nederland moet proberen het aantal onderscheppingen op dit organisme te verminderen. De NVWA wijst er nogmaals op dat het de verantwoordelijkheid van de exporteur is om ervoor te zorgen dat de planten en plantaardige producten voldoen aan de importeisen van het land van bestemming.

Meer informatie is te vinden op:

Verkoopt u planten van Capsicum Annuum (paprika/pepers) of Solanum lycopersicum (tomaat) in de EU!

Nieuwe noodmaatregelen tomatenvirus ToBRFV bij import en handel van zaden en planten per 01-09-2023.

Om verspreiding van het tomatenvirus ToBRFV tegen te gaan heeft de EU eisen gesteld voor import van zaden en planten van buiten de EU en bij verkeer binnen de EU. De eisen zijn vastgelegd in noodmaatregel (EU) 2020/1191 en zijn geldig tot 30 augustus 2023. Op 1 september gaat de nieuwe noodmaatregel in en zal gelden tot tenminste eind december 2024.

Meer informatie: nieuwsbericht NVWA.

Risico’s van uitheemse mierensoorten in kaart gebracht

Het aantal soorten en vindplaatsen van uitheemse mieren neemt toe. Het was onbekend welk effect ze kunnen hebben op de biodiversiteit en ecosystemen in Nederland. Daarom heeft Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de Radboud Universiteit opdracht gegeven voor een risicoscan van uitheemse mierensoorten in Nederland.

Introductie in Nederland
Uit het onderzoek blijkt dat de introductie van uitheemse mieren vooral plaatsvindt door het meeliften met pot- en kuipplanten. De kans op introductie uit Zuid-Europa neemt toe, omdat Mediterrane pot- en kuipplanten de laatste jaren populairder zijn geworden. Andere introductieroutes zijn het meeliften met hout, voertuigen en kampeeruitrusting.

Meer informatie: nieuwsbericht NVWA.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2023

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcodebestanden.

Floricode heeft productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst. Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 2e kwartaal 2023.

Vanaf 11 juli intensivering inspecties Mandevilla bestemd voor Verenigd Koninkrijk

Beste kwekers en exporteurs op het Verenigd Koninkrijk,

Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen half jaar veel vaker de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) aangetroffen op Mandevilla (Dipladenia) uit Nederland. In de eerste 6 maanden van 2022 werd het organisme 8 maal ontdekt. Dit jaar 21 keer terwijl het aantal zendingen Mandevilla in 2023 is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De NVWA heeft daarom, in samenspraak met de keuringsdiensten, besloten de inspecties op Mandevilla soorten te intensiveren vanaf 11 juli 2023. Bemisia tabaci is een Q organisme, waarvoor een 0 tolerantie geldt.

Meer informatie: nieuwsbericht NVWA.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2023

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcodebestanden.

Floricode heeft in het 1e kwartaal 2023 productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst. Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 1e kwartaal 2023.

Wat staat er op het programma van het kennispodium op 18 april?

Op dinsdagmiddag 18 april organiseert Naktuinbouw weer een kennispodium voor geregistreerde bedrijven en bestuurders. Het onderwerp is:  Virussen en bacteriën maken onze planten beter?! Het programma is bekend en u kunt zich aanmelden.

Er zijn diverse sprekers: van wetenschapper tot producent én medewerkers uit het bedrijfsleven. Zij delen ontwikkelingen in het toepassen van micro-organismen bij teeltmateriaal als gewasbescherming in de teeltfase. Virussen, schimmels, bacteriën: kunnen ze onze planten beter maken of beschermen tegen ziekten? Tijdens het kennispodium staan we stil bij uw vragen en ideeën over het toepassen.

Bekijk hier het Programma Kennispodium 18 april 2023.

 • De bijeenkomst is fysiek bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen.
 • Het kennispodium start om 14.00 uur. We ontvangen u graag om 13.30 uur.
 • Het kennispodium duurt tot 16.30 uur met aansluitend een borrel.
 • Het kennispodium is voor klanten van Naktuinbouw en onze bestuurlijke achterban.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Link naar de Naktuinbouw (aanmelden)

Column: Kijk uit met insleep van quarantaineziekten en -plagen, ze zijn gevaarlijker dan je denkt

Robert Baayen werkt sinds eind 2020 als fytosanitair expert bij het team van Public Affairs. Hij werkte onder meer bij de Plantenziektenkundige Dienst (nu NVWA), het ministerie van LNV, de Europese Commissie in Brussel en nu deels bij WUR en bij Royal FloraHolland. In Brussel schreef hij de nieuwe Plantgezondheidsverordening. Die kennis zet hij nu in voor de sierteelt.

In Brussel was mijn opdracht om de regelgeving over quarantaine-organismen te herzien. Dat zijn insecten, aaltjes, schimmels, bacteriën en virussen die nog niet in Europa voorkomen en die we met z’n allen buiten willen houden om voedsel en sierteeltgewassen en de natuur te beschermen. Sommige kunnen enorme economische schade veroorzaken, andere kunnen onze inheemse boomsoorten geheel verdringen, net als bij iepziekte is gebeurd. Dat wil niemand op zijn geweten hebben. Daarom zijn er strenge regels over de invoer van buiten Europa, want daar kunnen die organismen heel algemeen voorkomen.

Als er nieuwe ziekten en plagen Europa binnenkomen kunnen die enorme ravage aanrichten. De hongersnood in Ierland in de negentiende eeuw, waardoor miljoenen Ieren emigreerden, werd veroorzaakt door een nieuwe aardappelschimmel uit Amerika. Momenteel woedt Xylella in de olijventeelt van Zuid-Europa, honderden jaren oude bomen gaan er massaal aan dood of zoals, nog vers op het netvlies, enkele jaren geleden Ralstonia in Roos.

NVWA grijpt hard in
In de sierteelt zou je denken dat het wel meevalt. Toch is dat niet zo. Onze sector kent een prachtig breed sortiment, maar de jonge planten of ander uitgangsmateriaal komen vaak van elders in de wereld. Als daarbij nieuwe of niet gewenste ziekten en plagen meeliften, kunnen die zich bij ons vestigen. Wanneer er een uitbraak is grijpt de NVWA als het nodig is hard in, dat is hun opdracht. Vijftien jaar geleden was er een uitbraak van een quarantaineboktor in Boskoop, de boomkwekerij is toen langs het randje van de afgrond gelopen. Bijna was Boskoop enkele jaren op slot gegaan, dat was het einde geweest. Vandaag is Xylella zo’n risico, voor de boomkwekerij en voor de sierteelt zelf. De gevolgen van een uitbraak kunnen desastreus zijn voor individuele bedrijven en onze mooie sierteeltsector als geheel.

Schoon werken is altijd de basis
Zoveel anders dan bij dierziekten is het niet. We kennen de beelden van grijpers die dode koeien en varkens in vrachtauto’s laden of kippen die met honderdduizenden tegelijk vergast worden. In de sierteelt lijkt dat ondenkbaar, maar het kan zomaar ook onze sector treffen. Als we dat willen voorkomen zullen we als sector meer moeten inzetten op preventie. Op het bedrijf natuurlijk, want schoon werken is altijd de basis. Maar de belangrijkste sleutel is stoppen met riskant gedrag. Importeer geen planten uit verre landen waar organismen algemeen voorkomen die op de quarantainelijst van de EU staan. Voor je het weet sleep je quarantainebeestjes binnen die het einde kunnen betekenen van je bedrijf en misschien ook dat van je buren. Op dit moment legt de NVWA op Ficus microcarpa bedrijven maatregelen op tegen het wortelknobbelaaltje Meloidogyne enterolobii wat een Q organisme is en dat schadelijker is dan alle andere wortelknobbelaaltjes en een brede waardplanten reeks heeft. Denk daarbij ook aan tomaat en paprika en aardappel De opgelegde maatregelen zijn voor de getroffen bedrijven een drama. Voor onze sector zijn zij in mijn ogen ook een wake-up call.

Het gaat niet alleen om verre landen. Wie uit besmette gebieden in zuidelijk Italië olijfbomen, lavendel of Polygala importeert vraagt om moeilijkheden voor zichzelf, collega’s en de sierteelt in Nederland. Of houtige gewassen uit de buurt van Milaan, waar de Japanse kever Popillia japonica voorkomt.

Mijn advies: verdiep je als kweker in de materie. Zorg dat je weet welke quarantaine-organismen voor jouw teelt een gevaar zijn. Haal je bloemen en planten alleen uit gebieden of van bedrijven die echt veilig zijn. Zoek niet de randjes op van wat wettelijk is toegestaan, maar blijf zo ver mogelijk weg van zulke risico’s. Want voorkomen is beter dan genezen.”

Robert Baayen

Toevoeging van de redactie
Als redactie voegen wij hier graag aan toe dat de fytosanitaire problemen de laatste jaren toenemen. De lijsten met quarantaine-organismen worden langer en de Europese Commissie verwacht serieuze actie van de Nederlandse overheid. Royal FloraHolland ondersteunt de leden en de sierteeltsector in het algemeen met informatie, hygiëneprotocollen en gerichte lobby in Brussel.

Voor vragen kun je terecht bij Frits Jonk, fritsjonk@royalfloraholland.com en Robert Baayen, robertbaayen@royalfloraholland.com. 

NVWA legt opnieuw stevige maatregelen op na nieuwe vondst Meloidogyne enterolobii

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen maand opnieuw stevige maatregelen opgelegd na de vondst van Meloidogyne enterolobii. Een glastuinbouwbedrijf moet meerdere partijen Ficus microcarpa vernietigen na de vondst van de nematode. Het is de vierde keer dit jaar dat de NVWA maatregelen op moet leggen. Begin dit jaar werd in drie kassen van andere bedrijven ook Meloidogyne enterolobii op Ficus microcarpa aangetroffen.

Knobbels op Ficus microcarpa ‘Ginseng’ veroorzaakt door Meloidogyne enterolobii
Meloidogyne enterolobii heeft sinds 11 april 2022 de quarantaine-status in de Europese Unie (EU). Lidstaten zijn verplicht maatregelen te nemen om deze nematode uit te roeien en om verdere verspreiding te voorkomen. De nematode kan grote schade veroorzaken aan vele gewassen, waaronder belangrijke economische teelten in de EU zoals de teelt van tomaat, paprika, komkommer en aardappel. De NVWA waarschuwt de sierteeltsector al langer voor de risico’s van deze nematode. Het is van groot belang dat ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken en maatregelen nemen om besmetting en verspreiding te voorkomen.

Verplichte maatregelen
De NVWA heeft onlangs op een informatiebijeenkomst voor telers van Ficus microcarpa nogmaals gewezen op de verantwoordelijkheid van de sector en toegelicht welke maatregelen worden opgelegd na een vondst van Meloidogyne enterolobii. De nematode is in het gewas gedurende de teelt niet te bestrijden. Bedrijven waar de nematode wordt aangetroffen, zijn daarom verplicht om maatregelen te nemen. Alle risicodragende delen, zoals wortels, van besmette partijen en alle overige partijen planten die in hetzelfde watergeefsysteem staan moeten verwijderd en vernietigd worden. Vervolgens moeten het teeltsysteem en het watergeefsysteem worden gereinigd en ontsmet. Bij planten zoals de Ficus microcarpa betekent dit dat de hele plant vernietigd moet worden. Dit is de enige betrouwbare methode voor uitroeiing van de nematode.

Maatregelen voor alle planten met wortels
Deze maatregelen zijn niet alleen verplicht wanneer de nematode wordt aangetroffen bij Ficus microcarpa. Meloidogyne enterolobii kent zeer veel waardplanten en regelmatig worden nieuwe waardplanten gemeld. De EU-vereisten voor derde landen gelden daarom voor alle bewortelde planten. Daarom worden bij elke vondst bij alle planten met wortels dezelfde maatregelen opgelegd.

Import
Per 11 januari gelden er strengere eisen voor alle planten met wortels bij import. Om nieuwe insleep van de nematode te beperken, worden de importinspecties uitgebreid. De inspecties bij import en de voortgezette importinspecties (fytobewaking-import) worden uitgebreid met 14 risicogewassen en 5 derde landen. Naast Ficus en Philodendron uit China en Costa Rica worden nu ook de volgende gewassen extra gecontroleerd: Amaranthus, Caladium, Callistemon, Chlorophytum, Colocasia, Fraxinus, Gardenia, Hibiscus, Ligustrum, Portulacaria, Sageretia, Synchonium, Xanthosoma en Zelkova. Afkomstig uit de volgende landen: Indonesië, Sri Lanka, Suriname, Thailand en de Verenigde Staten.

Survey
Daarnaast start de NVWA in samenwerking met Naktuinbouw deze week met een survey om de aanwezigheid van Meloidogyne enterolobii op Nederlandse bedrijven in kaart te brengen. Deze inspecties richten zich in eerste instantie op bedrijven die Ficus microcarpa telen. Op deze bedrijven zal de focus van de survey liggen op Ficus microcarpa en de bovengenoemde andere gewassen, maar ook overige planten worden geïnspecteerd op Meloidogyne enterolobii. Bij een vondst volgen maatregelen.

Tijdelijke beheersmaatregelen plantenpaspoort
Naktuinbouw neemt tijdelijke beheersmaatregelen bij het toezicht op de afgifte van plantenpaspoorten. Het toezicht wordt tijdelijk geïntensiveerd. Daarnaast worden bedrijven geïnformeerd en geïnstrueerd over zaken als herkenning van de nematode en hoe de eigen bedrijfsinspectie hierop verbeterd kan worden.

Verantwoordelijkheid ondernemers
De NVWA benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat ondernemers zelf ook hun verantwoordelijk nemen. Vraag goede garanties van uw leverancier en houd na import de planten minimaal 10 weken fysiek gescheiden van andere partijen. Controleer de wortels daarna goed. Een gedetailleerde administratie en labelen van de planten zorgt dat verschillende partijen goed van elkaar onderscheiden kunnen worden. Lees wat je als ondernemer zelf kunt doen om besmetting te voorkomen en hoe je een mogelijke besmetting met Meloidogyne enterolobii herkent. Bij Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland is een hygiëneprotocol beschikbaar.

Moeten glasgroentetelers zich zorgen maken?
Als glasgroentetelers zich bewust zijn van de risico’s en uitwisseling van grond en machines met hoog risico vermijden, dan is er met de huidige kennis nog geen reden tot grote zorg.

Meldingsplicht bij vermoeden van Meloidogyne enterolobii
Het is verplicht om bij een vermoeden van een besmetting van Meloidogyne enterolobii dit direct te melden bij de NVWA. Snel melden kan de impact van de maatregelen mogelijk beperken, omdat de besmetting zich dan nog niet of nauwelijks heeft kunnen verspreiden.

Meer informatie
Maatregelen bij een vondst van Meloidogyne enterolobii
Voorkom besmetting met Meloidogyne enterolobii op uw bedrijf
Meloidogyne enterolobii herkennen
Meloidogyne enterolobii voorkomen | Naktuinbouw

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).