Verenigd Koninkrijk verscherpt de voorwaarden voor het binnenbrengen van rozenproducten in verband met het Rose Rosette Virus

Het Verenigd Koninkrijk verscherpt met ingang van 23 juli 2019 de importmaatregelen voor rozen (Rosa Sp.) uit Canada, India, Mexico of de Verenigde Staten (VS). Aanleiding zijn de aanhoudende problemen in deze landen met het Rose Rosette Virus. De maatregelen hebben betrekking op alle rozenproducten uit deze landen; bijvoorbeeld vermeerderingsmateriaal, weefselkweek en snijbloemen. Rozenzaad is uitgezonderd.

De maatregelen houden in dat de rozen uit de vier landen met een fytosanitair certificaat met specifieke bijschrijving vergezeld moeten worden. De bijschrijvingsverplichting op het certificaat is nieuw en toont aan dat de rozen afkomstig zijn van een productielocatie die vrij is van het virus. Ook geeft het aan dat de planten op de juiste manier zijn verpakt voor vervoer. Het VK geeft aan dat zij de controles op zendingen rozen afkomstig uit Canada, India, Mexico en de Verenigde Staten na 23 juli geleidelijk gaan opbouwen.

Het VK neemt de maatregelen omdat er in Canada, India, Mexico en de VS problemen zijn met het Rose Rosette Virus (RRV) en een mijt (Phyllocoptes fructiphilus) die het virus verspreidt. Het virus wordt onvoldoende beheerst op Indiase rozenproductiebedrijven en vormt al jarenlang een probleem voor in de Amerikaanse sierteeltsector. Het virus heeft schadelijke gevolgen voor de productkwaliteit; de ziektesymptomen maken producten in de regel onverkoopbaar.

In principe hebben de maatregelen geen verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse rozensector; het gaat om rozenplanten afkomstig uit Canada, India, Mexico en de VS. Rozenplanten die via Nederland worden doorgevoerd vallen wel onder de maatregelen. Het is mogelijk dat de plantgezondheidsautoriteiten in het VK op termijn ook certificaten voor deze rozenplanten gaat controleren.

De gepubliceerde wetgeving die 23 juli door het parlement in het VK wordt aangenomen is te lezen op:

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1070/made

Neem geen planten mee terug van vakantie om Xylella besmetting te voorkomen

Op vakantie naar Frankrijk, Italië, Spanje of Portugal? Neem geen planten mee terug! Ze kunnen besmet zijn met de Xylella fastidiosa bacterie. Deze bacterie vormt een bedreiging voor eigen planten, land- en tuinbouw en de natuur. In bijgevoegd informatieblad kunt u reizigers- en consumenteninformatie vinden betreffende Xylella fastidiosa.

Meer informatie over Xylella vindt u op de website van de NVWA.

Importverbod eiken (Quercus) naar Verenigd Koninkrijk per 15 juli 2019

Sinds 15 en 16 juli 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk de import van grotere eiken (laanbomen) vanuit alle EU-landen naar Engeland en Schotland verboden. Voor Wales en Noord-Ierland wordt dit verbod zeer binnenkort verwacht. Het verbod geldt voor alle bomen van het genus Quercus, uitgezonderd Q. suber, met een omtrek van meer dan 8 centimeter op 1,2 meter hoogte. Voor deze bomen mag geen plantenpaspoort met code ZP-a16 meer worden afgegeven.

De reden voor dit importverbod is het recent aantreffen van eikenprocessierups op bomen die door diverse Nederlandse bedrijven zijn geleverd. Om nieuwe introducties van de eikenprocessierups te voorkomen heeft het Verenigd Koninkrijk de importeisen aangescherpt, aangezien de processierups maar op beperkte schaal in het Verenigd Koninkrijk voorkomt. Eiken mogen alleen geïmporteerd worden als er geen eikenprocessierups op aanwezig is. Omdat de vondsten vooralsnog alleen zijn gedaan op laanbomen, mogen de kleinere bomen (inclusief bos en haagplantsoen) nog wel geïmporteerd worden.

De NVWA adviseert kwekers en handelaren dringend om zeer terughoudend te zijn met export van eiken naar het Verenigd Koningrijk en naar Ierland. Verwacht wordt dat binnen enkele dagen de eerste motten gaan vliegen en eitjes worden afgezet. De eikenprocessierups komt in vrijwel geheel Nederland voor en op allerlei plaatsen, zowel in bossen, lanen en bij particulieren. De plaagdruk is dit jaar veel groter dan voorheen en de kans op besmetting van plantmateriaal daarmee eveneens. Kijk bijvoorbeeld ook goed in de omgeving of er nesten van eikenprocessierups aanwezig zijn. Meer informatie over de eikenprocessierups.

De originele berichtgeving met extra informatie vindt u op de website van de NVWA.

Aanscherping eisen omtrent Bemisia tabaci bij verhandeling bloemisterijgewassen

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Momenteel zijn een plantenpaspoort en zendingsinspectie vereist voor planten die specifiek bestemd zijn voor beschermde EU-gebieden. Deze regels gelden voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal. Deze partijen moeten Bemisia-vrij zijn. Finland is per 1 september niet langer beschermd gebied voor Bemisia.

Helaas is gebleken dat ook in andere gewassen met regelmaat Bemisia wordt geconstateerd. Bovenstaande EU-eisen gelden per 1 september ook voor onderstaande soorten en het bijbehorende teeltmateriaal:

 • Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
 • Ficus (was ook al in 2018, maar i.v.m. gering risico wordt hier niet op gehandhaafd)
 • Crossandra
 • Ajuga (vaste plant)

Er zijn twee opties om aan te tonen dat een partij Bemisia-vrij is:

 • Het compartiment waarin de planten geteeld worden is vrij van Bemisia tabaci. Dit is nu van toepassing op buiten geteelde gewassen.
 • Planten zijn vrij bevonden van Bemisia door een partij inspectie. Dit geldt alleen voor planten die bestemd zijn voor de eindconsument.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u op de website van de NVWA.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn twee nieuwe productgroepen toegevoegd. Per 02-07-2019 wijzigen een aantal producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2019 (2-7-2019).

Presentaties bijeenkomsten verplicht Plantenpaspoort 2019

In samenwerking met diverse partijen uit de sector zijn op 20 en 26 juni 2019 goed bezochte informatiebijeenkomsten georganiseerd bij Royal FloraHolland en Plantion om telers en handelaren te informeren over de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening en de plantenpaspoortplicht. De veranderingen gaan in op 14 december 2019.

U kunt de presentaties hier nalezen:
Presentatie Plantenpaspoort NVWA
Presentatie Handel
Plantenpaspoort KP Holland
Presentatie Floriday Plantenpaspoort

Documentatie aangescherpte regelgeving betreffende Bemisia tabaci

In samenwerking met Naktuinbouw, NVWA en diverse partijen uit de sector is op 20 juni 2019 een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd bij Royal FloraHolland te Naaldwijk om telers en handelaren te informeren over de aangepaste regelgeving omtrent Bemisia tabaci. Op verzoek van de bezoekers van de bijeenkomst kunt u de presentatie hier nalezen.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw. De oorspronkelijke berichtgeving over de aangescherpte regels vindt u hier.

Documentatie nieuwe importeis voor aanhangende grond

Vanaf 1 september 2019 gelden gewijzigde eisen voor import van planten met aanhangend groeimedium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, etc. In de bijlage vindt u informatie over deze eisen en kunt u zien of u actie moet ondernemen om aan deze eisen te kunnen voldoen.

De gewijzigde eisen zullen met name impact hebben voor bedrijven die planten importeren uit de volle grond of die anderszins tijdens de kweek met volle grond in aanraking komen. Voor deze bedrijven heeft op 12 juni 2019 een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst plaats gevonden in Roelofarendsveen. De bijeenkomst is georganiseerd door NVWA, Naktuinbouw, VBN, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland. De presentatie kunt u hier teruglezen.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de NVWA en de website van Naktuinbouw of in de bijlage.

Voorlichtingsmiddag nieuwe importeisen aanhangende grond

Vanaf 1 september 2019 gelden gewijzigde eisen voor import van planten met aanhangend groeimedium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, etc. In de bijlage vind u informatie over deze eisen en kunt u zien of u actie moet ondernemen om aan deze eisen te kunnen voldoen.

De gewijzigde eisen zullen met name impact hebben voor bedrijven die planten importeren uit de volle grond of die anderszins tijdens de kweek met volle grond in aanraking komen. Voor deze bedrijven organiseert de NVWA in samenwerking met de Naktuinbouw en sectororganisaties een voorlichtingsmiddag. Doel is om de eisen nader toe te lichten en te kijken of en hoe bedrijven met dit soort producten aan de nieuwe eisen kunnen voldoen.

Deze voorlichting wordt gehouden op woensdag 12 juni vanaf 14.00 uur bij Naktuinbouw, Sotaweg 22 Roelofarendsveen. U kunt zich voor 10 juni aanmelden via email  administratieFZI@naktuinbouw.nl. Vermeld daarin zowel de bedrijfsnaam als de namen van de personen die komen.

Voor meer informatie kijk op de website van de NVWA of in de bijlage.

Aanscherping van de exporteisen voor bloemisterijgewassen in het kader van Bemisia

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Momenteel zijn een plantenpaspoort en zendingsinspectie vereist voor planten die specifiek bestemd zijn voor beschermde EU-gebieden. Deze regels gelden voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal. Deze partijen moeten Bemisia-vrij zijn. Finland is per 1 september niet langer beschermd gebied voor Bemisia.

Helaas is gebleken dat ook in andere gewassen met regelmaat Bemisia wordt geconstateerd. Bovenstaande EU-eisen gelden per 1 september ook voor onderstaande soorten en het bijbehorende teeltmateriaal:

 • Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
 • Ficus (was ook al in 2018, maar i.v.m. gering risico wordt hier niet op gehandhaafd)
 • Crossandra
 • Ajuga (vaste plant)

Keuring van bedrijf of partij
Een plantenpaspoort en zendingsinspectie zijn vereist om aan te tonen of een zending Bemisia vrij is. Hierop wordt daarom gecontroleerd. Er zijn twee opties: bedrijfskeuring (of afgesloten afdeling) of partijkeuring:

 • Bedrijfskeuring houdt in dat het hele bedrijf of een afgesloten afdeling wordt gekeurd op aanwezigheid van Bemisa. Eerst drie weken achter elkaar, daarna elke drie weken. Wanneer het bedrijf of de afdeling vrij is van Bemisia kan er uitgeleverd worden. In overleg met Naktuinbouw kunt u zelf het plantenpaspoort toevoegen aan de partij. Wordt er Bemisia gevonden? Dan start de keuringscyclus weer opnieuw. Er kan dan voorlopig geen plantenpaspoort worden afgegeven.
 • Partijkeuring is het keuren van een partij bestemd voor de eindgebruiker, die klaar staat voor verzending. Als er Bemisia wordt gevonden in de partij dan wordt deze afgekeurd voor export naar de betreffende landen. Wordt er geen Bemisia gevonden? Dan wordt er een plantenpaspoort afgegeven. De partijkeuring kan in de hele keten plaatsvinden. Ook bijvoorbeeld in de box bij de exporteur. Aandachtspunt is dat de partij vooraf aangemeld moet worden. Keuring vindt in principe wel op dezelfde dag plaats. Wordt de partij vóór 08.00 uur aangemeld, dan wordt deze nog dezelfde ochtend gekeurd. Partijen aangemeld vóór 12.00 uur worden in de middag gekeurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.

In samenwerking met Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de telers en handelaren goed te informeren. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 juni om 15.00 uur bij Royal FloraHolland in Naaldwijk. Aansluitend vindt een bijeenkomst plaats over de invoering van het plantenpaspoort.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u hier.