Bijeenkomsten plantenpaspoort Asten, Aalsmeer en Naaldwijk

Het plantenpaspoort is voor sommigen al jaren een vertrouwd begrip, voor velen is het nieuw. Per 14 december 2019 krijgt u te maken met nieuwe EU-regelgeving rondom de plantenpaspoortplicht: de EU-Plantgezondheidsverordening. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en dat bij besmettingen de mogelijke bron gemakkelijker te traceren is. Vanaf 14 december 2019 moeten álle planten een plantenpaspoort hebben. Het geldt dus voor teelt én handel.

NVWA, keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties vinden het belangrijk om de kwekers en handel in de tuinbouwsector te informeren over het nieuwe plantenpaspoort en de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Producten zijn op deze manier beter traceerbaar in de hele keten. Daarom zijn in oktober en november drie bijeenkomsten georganiseerd in Asten, Aalsmeer en Naaldwijk in een samenwerkingsverband van NVWA, BKD, KCB, Naktuinbouw, Royal FloraHolland, Anthos, LTO, LTO Glaskracht, Plantum, VBN en VGB.

De presentaties kunt u hier downloaden:

Presentatie Dagvoorzitter Naaldwijk

Presentatie Naktuinbouw

Presentatie kweker Vollebregt

Presentatie KCB

Presentatie handel Noviflora

Afsluitende sheets

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Naktuinbouw, vraag en antwoord.

 

Elke plant een plantenpaspoort in 2019

Een plantenpaspoort voor teelt én handel

Het plantenpaspoort is voor sommigen al jaren een vertrouwd begrip, voor velen is het nieuw. Per 14 december 2019 krijgt u te maken met nieuwe EU-regelgeving rondom de plantenpaspoortplicht: de EU-Plantgezondheidsverordening. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en dat bij besmettingen de mogelijke bron gemakkelijker te traceren is. Vanaf 14 december 2019 moeten álle planten een plantenpaspoort hebben. Het geldt dus voor teelt én handel.

 

Weet u al wat de verandering voor uw bedrijf betekent?

NVWA, keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties vinden het belangrijk om de kwekers en handel in de tuinbouwsector te informeren over het nieuwe plantenpaspoort en de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Producten zijn op deze manier beter traceerbaar in de hele keten. Daarom zijn zij samen aanwezig op de Trade Fair Aalsmeer.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Kom langs en stel uw vraag. U vindt ons in hal 3, naast stand 42.2. Tot op 7, 8 of 9 november!

Dit is een samenwerkingsverband van NVWA, BKD, KCB, Naktuinbouw, Royal FloraHolland, Anthos, LTO, LTO Glaskracht, Plantum, VBN en VGB.

Xylella vondst in België

Vorige week is bekend geworden dat er een Xylella vondst gedaan is in België. Het betrof hier drie olijfbomen die recentelijk geïmporteerd waren. Ondanks dat het om een vondst gaat en niet om een uitbraak, blijft het noodzakelijk alert te zijn om erger te voorkomen.

Wij willen u hierbij nogmaals verwijzen naar de maatregelen die u zelf kunt nemen om het risico op een vondst of een uitbraak te voorkomen. Ook kunt u de Leidraad Preventie Xylella raadplegen.

De EU lijst met paspoortplichtige Xylella waardplanten is uitgebreid met 7 soorten

De Europese Commissie heeft 7 nieuwe soorten toegevoegd aan de Xylella waardplantenlijst. De waardplantenlijst bevat alle soorten die vatbaar zijn voor besmetting met Xylella fastidiosa. Deze planten dienen bij verhandeling binnen de EU te zijn voorzien van een plantenpaspoort. Vanaf 1 december 2018 wordt hierop gecontroleerd.

 • Cistus albidus L.
 • Convolvulus cneorum L.
 • Helichrysum stoechas (L.) Moench
 • Lavandula x chaytorae
 • Lonicera japonica Thunb.
 • Teucrium capitatum L.
 • Veronica elliptica L.

De meest recente versie van de Xylella waardplantenlijst (update 11) vindt u op de website van de Europese Commissie. Voor aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de Naktuinbouw en NVWA Xylella.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Achillea millefolium wordt verruimd

Per 15 oktober 2018 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Achillea millefolium.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft het afgelopen voorjaar verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Achillea millefolium. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Achillea millefolium.

Wijziging:

 • Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Achillea millefolium (Florissant 810 code 21 op het label van het middel, Florissant 830 code 41).
 • Het advies voor gebruik van Chrysal RVB komt te vervallen.
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toe voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Het bovenstaande middel dient uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2018

Floricode heeft namen van enkele productcodes aangepast, productcodes geblokkeerd en verwijderd en een nieuwe productgroep toegevoegd. Per 01-10-2018 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2018 (01-10-2018).

Petitie inzake steunregeling voor rozenbedrijven getroffen door Ralstonia

In een gezamenlijk initiatief bieden LTO Glaskracht Nederland, diverse rozenkwekers, VGB, Royal FloraHolland, VBN en verschillende sectorpartijen op dinsdag 25 september een petitie aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De petitie betreft het instellen van een steunregeling voor Nederlandse snijrozentelers die de afgelopen jaren zijn getroffen door Ralstonia. Deze steunregeling is onontbeerlijk in het proces om Ralstonia in de toekomst uit te bannen.

U kunt de petitie hier tekenen.

Aantal stelen per bos (L11) verplicht voor alle snijbloemen met ingang van 1 januari 2019.

Het aantal stelen per bos (L11) wordt al jaren door klanten als belangrijke informatie gezien. Vanuit de markt komt regelmatig de vraag om deze informatie mee te geven bij snijbloemen. Twee belangrijke redenen zijn:

 • Het voorkomt fouten in het logistieke proces van klanten;
 • Het vereenvoudigt verkoop via de webshops van klanten.

Dit leidt tot lagere kosten bij klanten en meer tevreden consumenten, wat kan leiden tot betere prijsvorming en meer omzet. Hiervoor is het wel nodig dat alle aanvoerders van snijbloemen dit gegeven standaard meegeven. Alleen dan kunnen de klanten hun processen hier op inrichten.

Daarom wordt het aantal stelen per bos (L11) een verplicht reglementair kenmerk voor alle snijbloemen op positie 5. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd. Voor de meeste producten geldt dat L11 per 1 oktober 2018 geadviseerd wordt en per 1 januari 2019 verplicht. Hierbij wordt opgemerkt dat bij het ongebost verhandelen van producten code 001 meegegeven dient te worden bij kenmerk L11.

Aanvoerders ontvangen per e-mail aanvullende informatie over wat er precies verandert voor hun producten. Ook kan de lijst met alle productgroepen worden geraadpleegd voor meer specifieke informatie.

Wij raden aanvoerders aan contact op te nemen met hun softwareleverancier om de bovenstaande wijzigingen door te voeren.

Via de website van Floricode zijn de bestaande kenmerkcodes terug te vinden.

Aantal stelen per bos L11 verplicht op positie 5 bij Rosa per 1 december 2018

Het aantal stelen per bos (L11) wordt al jaren door klanten als belangrijke informatie gezien. Vanuit de markt komt regelmatig de vraag om deze informatie mee te geven bij snijbloemen. Twee belangrijke redenen zijn:

 • Het voorkomt fouten in het logistieke proces van klanten;
 • Het vereenvoudigt verkoop via de webshops van klanten.

Dit leidt tot lagere kosten bij klanten en meer tevreden consumenten, wat kan leiden tot betere prijsvorming en meer omzet. Hiervoor is het wel nodig dat alle aanvoerders van snijbloemen dit gegeven standaard meegeven. Alleen dan kunnen de klanten hun processen hier op inrichten.

Daarom wordt het aantal stelen per bos (L11) een verplicht reglementair kenmerk voor alle snijbloemen op positie 5. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd. Voor de meeste producten gaat dit in per 1 januari 2019. Voor Rosa zal L11 per 1 november 2018 geadviseerd zijn op positie 5, per 1 december 2018 verplicht. In onderstaande lijst is weergegeven wat er per productgroep zal veranderen.

Productgroepnr. Productgroep Positie L11 L11 verplicht Overige wijzigingen
 

1 01 001 01

 

Rosa grootbloemig

 

 

Van positie 2 naar 5

 

1 december 2018

 

Productcode 580
(Rosa grootbloemig overig)
Van positie 2 naar  5 1 december 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 november
Productcode 113293
(Rosa grootbloemig)
Van positie 2 naar  5 1 december 2018 S94 van positie 6 naar 2
S50 van positie 5 naar 6
per 1 november
 

1 01 001 02

 

Rosa kleinbloemig

 

 

Van positie 2 naar 5

 

1 december 2018

 

Productcode 679
(Rosa kleinbloemig overig)
Van positie 2 naar 5 1 december 2018 S50 van positie 5 naar 6
per 1 november
Productcode 113294
(Rosa kleinbloemig)
Van positie 2 naar 5 1 december 2018 S94 van positie 6 naar 2
S50 van positie 5 naar 6
per 1 november
 

1 01 001 05

 

Rosa grootbloemig per bos

 

 

Van positie 2 naar 5

 

1 december 2018

 

 

1 01 001 06

 

Rosa kleinbloemig per bos

 

 

Van positie 2 naar 5

 

1 december 2018

 

 

Wij raden aanvoerders aan contact op te nemen met hun softwareleverancier om de bovenstaande wijzigingen door te voeren.

Via de website van Floricode zijn de bestaande kenmerkcodes terug te vinden.

Bent u ook al klaar voor Brexit?

In het kader van de Brexit zal de Naktuinbouw inspecties uit gaan voeren voor het Verenigd Koninkrijk. Naktuinbouw wil nu de details hiervoor voorbereiden. Daarom vragen zij iedereen die handel drijft met het Verenigd Koninkrijk of van plan is dit te doen om een korte vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst betreft onder andere wat men verwacht na de Brexit aan zendingen naar het Verenigd Koninkrijk toe te sturen. Dit in verband met het aannemen van extra personeel in verband met de verwachte hoeveelheid inspecties na Brexit. Deze vragen zijn een verdieping op een eerdere vragenlijst. Het invullen ervan kost hooguit vijf minuten.

Het originele bericht vindt u op de website van Naktuinbouw.