Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd en namen van productgroepen gewijzigd. Per 1-4-2020 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 1e kwartaal 2020 (01-04-2020).

Handhaving Plantenpaspoort vanaf potmaat 10 opgeschort

Sinds zaterdag 14 december 2019 is een plantenpaspoort verplicht om planten te kunnen verhandelen. Het plantenpaspoort op potniveau van potmaat 10 en groter zou van kracht zijn vanaf 1 juli 2020. Gezien de huidige omstandigheden is besloten om deze handhavingsregel uit te stellen tot nader order.

Voor planten met potmaat 19 en groter is het plantenpaspoort verplicht op plantniveau en blijft dus bestaan. Het plantenpaspoort op fustniveau geldt voor alle planten met potniveau kleiner dan 19. Deze huidige regels zullen wij ook blijven handhaven. Hoewel een ruime meerderheid van de aanvoerders van planten vanaf potmaat 10 reeds het plantenpaspoort op plantniveau gebruikt, zullen we de handhavingsregel uitstellen tot nader order.

Meer informatie: https://www.royalfloraholland.com/plantenpaspoort

Vanaf 1 mei 2020 aanvoerverbod voor Fallopia-soorten op de VBN veilingen

Vanwege de toenemende problematiek met betrekking tot schade aan ecosystemen en gebouwen hebben de veilingen in VBN verband besloten tot een algeheel aanvoerverbod van Fallopia-soorten op de VBN veilingen inclusief veiling Rhein-Maas. Hieronder vallen alle planten of delen van planten die behoren tot Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis en Fallopia x bohemica. Dit om mogelijk verdere verspreiding van Fallopia door sierteelttoepassingen tegen te gaan.
Synoniemen zijn Persicaria, Polygonum en de Nederlandse naam is Japanse Duizendknoop.

Vanaf 1 mei 2020 mogen deze Fallopia-soorten niet meer aangevoerd en verhandeld worden op de marktplaatsen. Onderstaande productcodes zullen worden geblokkeerd.

16084 Fallopia japonica var. compacta
6260   Persicaria

Herhalingsbericht: extra eisen aan planten vanwege Bemisia (Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander)

Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot-Brittannië (VK), Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal moeten voldoen aan extra eisen. Met deze eisen willen deze landen voorkomen dat Bemisia tabaci, een witte vlieg, het land binnenkomt.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u op de website van de Naktuinbouw.
Eerdere berichtgeving VBN website.

Mos niet meer paspoortplichtig

Inmiddels is in de EU besloten dat mos niet meer plantenpaspoortplichtig is. Deze informatie is te vinden op de website van de Naktuinbouw, klik hier.


De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Gentiana wordt verruimd

Per 1 februari 2020 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Gentiana.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in het najaar van 2019 verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het middel Chrysal Grow 40 voldoet aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Gentiana. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Gentiana.

Wijziging:

 • Chrysal Grow 40 wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Gentiana (code 40 op het label van het middel).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 40 op label van het middel Chrysal Grow 40.

 

Bovenstaand middel dient uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd, productgroepen geblokkeerd en namen van productgroepen gewijzigd.

Per 1-1-2020 wijzigen diverse producten van productgroep. In overleg met Royal FloraHolland, FPC Kalanchoe en Kalanchoe veredelaars is de groepsindeling van Kalanchoe (kamerplanten) gewijzigd en worden productcodes geblokkeerd van cultivars die niet meer in cultuur zijn. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.
Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2019.

Algemene VBN specificatie planten aangepast met betrekking tot het Plantenpaspoort

De algemene VBN specificatie planten is aangepast in verband met de wettelijke verplichting van een plantenpaspoort voor alle planten met ingang van 14 december 2019.

Klik hier voor de volledige algemene VBN specificatie planten (kamer en tuin).

Royal FloraHolland en Plantion handhaven vanaf 1 juli 2020 dat elke plant vanaf potmaat >10 cm van een plantenpaspoort voorzien moet zijn.

Voor vrijwel alle plantaardige producten bij import een fytosanitair certificaat verplicht vanaf 14 december 2019

Nieuwe certificaatplichtige producten
Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening (EU)2016/2031 in werking. Nagenoeg alle plantaardige producten moeten dan bij import in de EU voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Het betreft groente, fruit, sierteeltproducten en zaden; voor veel van deze producten is de certificaatplicht nieuw. Voor deze nieuwe certificaatplichtige producten gelden geen bijzondere eisen waardoor er geen bijschrijvingen op het certificaat vereist zijn.

Lees meer!

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum worden verruimd.

Per 1 januari 2020 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2019 verificatieonderzoeken uitgevoerd om vast te stellen of bepaalde middelen voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum. Uit deze onderzoeken is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze middelen toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum.

Wijziging Astible:

 • Chrysal Grow 30 en Florissant 820 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Astilbe (Chrysal Grow 30 code 30 op het label van het middel, Florissant 820 code 31).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 30 op label van het middel Chrysal Grow en code 31 voor Florissant 820.

Wijziging Scabiosa:

 • Chrysal Grow 20 en Chrysal Grow 30 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Scabiosa (Chrysal Grow 20 code 20 op het label van het middel, Chrysal Grow 30 code 30).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 20 op label van het middel Chrysal Grow 20 en code 30 voor Chrysal Grow 30.

Wijziging Oxypetalum:

 • Florissant 830 en Chrysal Grow 40 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Oxypetalum (Florissant 830 code 41 op het label van het middel, Chrysal Grow 40 code 40).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 41 op label van het middel Florissant 830 en code 40 voor Chrysal Grow 40.

Bovenstaande middelen dienen uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.