Aangescherpte importeisen chrysant van kracht voor Israël

Met ingang van 31 januari 2024 is een belangrijke wijzing van kracht in de export van chrysanten naar Israël. Deze wijziging heeft consequenties voor kopers én kwekers van chrysant. Alleen chrysanten die afkomstig zijn van een bedrijf dat vrij is van Japanse roest (Puccinia horiana) zijn nog welkom in Israël.

Welke eisen stelt Israël aan de import van chrysanten?
Je mag alleen snijbloemen van chrysant exporteren naar Israël, wanneer deze afkomstig zijn van een bedrijf dat vrij is bevonden van Japanse roest, Puccinia horiana. Dit vereist een controle in alle fases van de teelt van deze snijbloemen. Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) kijkt bij de exportinspectie ook gelijk naar de aanwezigheid van mineervlieg.

Vanwege de teeltwijze van deze bloemen is een inspectie, zeker in die gedeeltes die oogstrijp zijn, niet goed mogelijk. Daarom heeft de National Plant Protection Organization van Nederland (NPPO-NL)* met Israël afgestemd dat de controle in de teelt van snijbloemen van chrysant beperkt kan blijven tot het gedeelte van het bedrijf, waar de oogst plaatsvindt.

*De NPPO is verantwoordelijk voor het uitvoeren van fytosanitaire taken om de introductie en vestiging van schadelijke plantenziekten en -plagen tegen te gaan.

Wat betekent dit concreet?

 • Alleen chrysanten die rechtstreeks van een gecontroleerde kwekerij komen, zijn welkom in Israël.
 • Voor de export naar Israël kun je geen chrysanten inkopen via de klok.

Wat is belangrijk om te weten over de bedrijfsinspectie?
De inspectie van Chrysanthemum snijbloemen vindt plaats op de kwekerij. De inspecteur controleert daarbij:

 • de partij die klaarstaat voor de export
  De exportpartij moet bij de inspectie verpakt zijn in exportdozen. Het is belangrijk dat op de exportdoos de cultivar én het aantal stelen vermeld staat.
 • de oogstlocatie
  Inspectie vindt alleen plaats op de plek(ken) waar de oogst plaatsvindt en dus niet in het hele bedrijf.

Wat zijn de consequenties van een besmetting met Japanse roest en/of het aantreffen van mineervlieg?
Wanneer uit de inspectie blijkt dat een bedrijf besmet is met Japanse roest, dan mag dit bedrijf drie maanden lang geen chrysanten exporteren naar Israël. De NVWA houdt een registratie bij van de bedrijven die zijn uitgesloten van de import naar Israël.

Wanneer de inspecteur bij de bedrijfsinspectie mineervlieg aantreft, dan keurt de inspecteur de betreffende partij af. Het bedrijf mag wel blijven leveren aan Israël.

Wat vraagt het aangescherpte Israëlische importbeleid van exporteurs van chrysant?
Exporteurs hebben de belangrijke taak om zélf te informeren bij de kwekers met wie zij zakendoen of het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) de afgelopen drie maanden Japanse roest heeft aangetroffen op het bedrijf. Exporteurs achterhalen zo of de chrysanten van de kwekerij voldoen aan de importeisen die voor Israël van kracht zijn.

Exporteurs geven zelf aan het KCB door bij welke kwekerijen zij bloemen inkopen, zodat inspecteurs bij iedere exportinspectie, ook een inspectie in het oogstbare deel uitvoeren.

Bij een goede uitslag van de controle geeft de Israëlische NPPO importvergunningen af met de volgende beschrijving:

 1. The flowers originate from a production site free from Puccinia horiana
 2. The flowers were officially inspected prior to shipment and found free from Puccinia horiana and leaf miners

Bekijk de exporteisen van sierteeltproducten voor Israël op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Definitieve publicatie volgende fase in fytosanitaire wetgeving VK

Het VK heeft aangegeven dat per 31-1-2024 de “medium risk group” fytocertificaatplichtig wordt. De “high risk group” is dit al en moet al voorzien zijn van een fytocertificaat. Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk welke producten in deze groep vallen. Hier is opheldering over gevraagd in het VK.

Lees hier het volledige bericht van de NVWA.

Bemisia tabaci, een groot probleem bij export potplanten naar Verenigd Koninkrijk

Na Brexit bepaalt het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn eigen eisen voor de import van planten en plantaardige producten en is extra scherp op Bemisia tabaci (tabakswittevlieg). Dat zien we terug in de importeisen voor VK. Het komt erop neer dat de tabakswittevlieg niet op planten aanwezig mag zijn. Daarom voert de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) per 1 oktober 2023 aanscherpingen door voor een aantal soorten potplanten, waaronder de kerstster.

Wanneer inspecteurs in het VK de tabakswittevlieg toch op planten aantreffen, dan betekent dit vernietiging van de hele partij.

De NVWA voert aanscherpingen door voor de volgende potplantensoorten:

 • Begonia, Ajuga, Crossandra
 • Hibiscus, Nerium oleander
 • Helianthus, Capsicum
 • Euphorbia pulcherrima (ofwel Poinsettia)
 • Mandevilla (ofwel Dipladenia) en
 • Solanum pseudocapsicum

Voor de hierboven vermelde plantensoorten voert de NVWA per 1 oktober 2023 een inspectie van iedere partij in een zending door én een intensievere steekproef met inspectie van een groter aantal planten per partij.

Voor andere plantensoorten voor deze bestemming blijft de huidige werkwijze van kracht. Dus inspectie van een deel van de partijen uit een zending, onder de bestaande steekproef.

Lees hier het volledige bericht van de NVWA

Wees zeer alert op tabakswittevlieg “Bemisia tabaci” in zonnebloemen “Helianthus annuus” naar het VK en voorkom afkeuringen!

Aan aanvoerders en exporteurs van zonnebloemen naar het VK,

Het Verenigd Koninkrijk onderschept de afgelopen dagen veel Helianthus annuus (zonnebloem) met tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) uit Nederland. In de EU is dit organisme geen quarantaine organisme en in Nederland is dit organisme aanwezig.

In het Verenigd Koninkrijk is de tabakswittevlieg wel een quarantaineorganisme. Er geldt een 0-tolerantie. Zendingen waarin dit organisme wordt aangetroffen mogen het land niet in. Het Verenigd Koninkrijk inspecteert intensief op de aanwezigheid van Bemisia tabaci. Als dit organisme in een partij wordt aangetroffen wordt deze teruggestuurd of vernietigd.

Verantwoordelijkheid exporteur
Nederland moet proberen het aantal onderscheppingen op dit organisme te verminderen. De NVWA wijst er nogmaals op dat het de verantwoordelijkheid van de exporteur is om ervoor te zorgen dat de planten en plantaardige producten voldoen aan de importeisen van het land van bestemming.

Meer informatie is te vinden op:

Verkoopt u planten van Capsicum Annuum (paprika/pepers) of Solanum lycopersicum (tomaat) in de EU!

Nieuwe noodmaatregelen tomatenvirus ToBRFV bij import en handel van zaden en planten per 01-09-2023.

Om verspreiding van het tomatenvirus ToBRFV tegen te gaan heeft de EU eisen gesteld voor import van zaden en planten van buiten de EU en bij verkeer binnen de EU. De eisen zijn vastgelegd in noodmaatregel (EU) 2020/1191 en zijn geldig tot 30 augustus 2023. Op 1 september gaat de nieuwe noodmaatregel in en zal gelden tot tenminste eind december 2024.

Meer informatie: nieuwsbericht NVWA.

Risico’s van uitheemse mierensoorten in kaart gebracht

Het aantal soorten en vindplaatsen van uitheemse mieren neemt toe. Het was onbekend welk effect ze kunnen hebben op de biodiversiteit en ecosystemen in Nederland. Daarom heeft Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de Radboud Universiteit opdracht gegeven voor een risicoscan van uitheemse mierensoorten in Nederland.

Introductie in Nederland
Uit het onderzoek blijkt dat de introductie van uitheemse mieren vooral plaatsvindt door het meeliften met pot- en kuipplanten. De kans op introductie uit Zuid-Europa neemt toe, omdat Mediterrane pot- en kuipplanten de laatste jaren populairder zijn geworden. Andere introductieroutes zijn het meeliften met hout, voertuigen en kampeeruitrusting.

Meer informatie: nieuwsbericht NVWA.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2023

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcodebestanden.

Floricode heeft productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst. Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 2e kwartaal 2023.

Vanaf 11 juli intensivering inspecties Mandevilla bestemd voor Verenigd Koninkrijk

Beste kwekers en exporteurs op het Verenigd Koninkrijk,

Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen half jaar veel vaker de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) aangetroffen op Mandevilla (Dipladenia) uit Nederland. In de eerste 6 maanden van 2022 werd het organisme 8 maal ontdekt. Dit jaar 21 keer terwijl het aantal zendingen Mandevilla in 2023 is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De NVWA heeft daarom, in samenspraak met de keuringsdiensten, besloten de inspecties op Mandevilla soorten te intensiveren vanaf 11 juli 2023. Bemisia tabaci is een Q organisme, waarvoor een 0 tolerantie geldt.

Meer informatie: nieuwsbericht NVWA.

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2023

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcodebestanden.

Floricode heeft in het 1e kwartaal 2023 productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst. Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 1e kwartaal 2023.

Wat staat er op het programma van het kennispodium op 18 april?

Op dinsdagmiddag 18 april organiseert Naktuinbouw weer een kennispodium voor geregistreerde bedrijven en bestuurders. Het onderwerp is:  Virussen en bacteriën maken onze planten beter?! Het programma is bekend en u kunt zich aanmelden.

Er zijn diverse sprekers: van wetenschapper tot producent én medewerkers uit het bedrijfsleven. Zij delen ontwikkelingen in het toepassen van micro-organismen bij teeltmateriaal als gewasbescherming in de teeltfase. Virussen, schimmels, bacteriën: kunnen ze onze planten beter maken of beschermen tegen ziekten? Tijdens het kennispodium staan we stil bij uw vragen en ideeën over het toepassen.

Bekijk hier het Programma Kennispodium 18 april 2023.

 • De bijeenkomst is fysiek bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen.
 • Het kennispodium start om 14.00 uur. We ontvangen u graag om 13.30 uur.
 • Het kennispodium duurt tot 16.30 uur met aansluitend een borrel.
 • Het kennispodium is voor klanten van Naktuinbouw en onze bestuurlijke achterban.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Link naar de Naktuinbouw (aanmelden)