Uitstel invoering Brexiteisen fytosanitair certificaat voor snijbloemen

Op 28 april hebben wij van de NVWA het bericht ontvangen dat de Britse overheid de datum van de volgende Brexit-fase opnieuw heeft opgeschoven. Alle zendingen snijbloemen en groenten en fruit met bestemming Verenigd Koninkrijk zouden per 1 juli a.s. van een fytosanitair certificaat voorzien moeten zijn. De NVWA meldt dat deze datum met vijftien maanden wordt verschoven tot 1 oktober 2023.

Voor de export naar het Verenigd Koninkrijk is dit besluit een welkome meevaller. Voorlopig kan de handel ongehinderd doorgaan en er hoeven nog geen extra kosten te worden gemaakt. Wij gaan er aan de andere kant wel vanuit dat van uitstel geen afstel komt en de eisen in 2023 alsnog van kracht worden. Om die reden gaan we door met de voorbereidingen, zij het in een lagere versnelling. De gezamenlijke inspanningen van NVWA, KCB, VBN/RFH, Naktuinbouw, VGB en het betrokken bedrijfsleven waren en blijven essentieel. Het Bedrijfscontrolesysteem en de daaraan gekoppelde opleidingen en digitale processen kunnen we samen verder optimaliseren zodat we over vijftien maanden nog beter voorbereid zijn en een geruisloze invoering mogelijk is. De reeds geplande opleidingen vinden gewoon doorgang.

Op korte termijn komen genoemde organisaties bijeen om de consequenties van het uitstel te bespreken. Wij zullen u daarna zo spoedig mogelijk informeren. Vragen kunt u stellen aan Frits Jonk (fritsjonk@royalfloraholland.com).