Import uit India

De NVWA heeft na een overleg in EU verband besloten dat ‘elektronische’ fytosanitaire certificaten voorzien van de tekst ‘digitaly signed’ uit India niet meer geaccepteerd worden zolang de EU met India nog geen afspraken heeft gemaakt over het gebruik van elektronisch certificeren.

Dit betekent:
Fytosanitaire certificaten die zijn gewaarmerkt op 1 november of daarna mogen niet meer voorzien zijn van de tekst digitaly signed, maar moeten voorzien zijn van een origineel nat stempel en een origineel natte handtekening.