Met ingang van 2 maart 2023 is import van plantmateriaal vatbaar voor Xylella fastidiosa niet langer toegestaan voor 13 derde landen

Met ingang van 2 maart 2023 is import van plantmateriaal vatbaar voor Xylella fastidiosa niet langer toegestaan voor 13 derde landen: Argentinië, Chili, China, Colombia, Ecuador, Filipijnen, India, Indonesië, Jordanië, Oezbekistan, Peru, Sri Lanka, Vietnam.

Op basis van EU-wetgeving (verordening (EU) 2020/1201) is import van plantmateriaal vatbaar voor Xylella fastidosa (planten voor opplant, met uitzondering van zaden) uit deze derde landen niet langer toegestaan. Met ingang van 1 maart 2023 moeten derde landen een verklaring opgesteld hebben dat het land of gebieden vrij zijn van Xylella fastidiosa, een belangrijk EU-quarantaineorganisme. Deze verklaring moet gebaseerd zijn op voldoende surveygegevens op basis van een specifieke statistische aanpak, inclusief toetsing volgens specifieke protocollen. Deze derde landen zijn hier gedurende 2022 en begin 2023 meermaals op aangesproken door de Europese Commissie. De geleverde informatie van al deze derde landen is echter onvoldoende. Indien deze derde landen later alsnog een goede survey uitvoeren of garanties kunnen afgeven dat productie locaties vrij zijn van Xylella fastidiosa, kan import weer plaatsvinden. De lijsten met toegelaten derde landen, gebieden en productielocaties worden door de Europese Commissie bijgehouden en gepubliceerd. Zie ook:
https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/trade-plants-plant-products-non-eu-countries/declarations-non-eu_en#regulation-eu-20201201

De NVWA zal met ingang van 2 maart 2023 de import van dergelijk plantmateriaal weigeren van zendingen met afgiftedatum fytosanitaire certificaat van 1 maart 2023 of later.