NVWA: mee-beregenen van aardappelpercelen verboden. Belangrijk signaal voor alle sierteelt kwekers met open teelten.

Vanaf heden is het voor telers van alle gewassen verboden om naastgelegen aardappelpercelen mee te beregenen als in dat gebied een beregeningsverbod geldt. De teler die beregent is in overtreding, ook als het gaat om een onopzettelijke beregening. De NVWA raad telers sterk aan om afspraken met elkaar te maken om fouten en overwaaien te voorkomen. In de aangepaste regeling plantgezondheid is het niet meer van belang wie de aardappelen in contact brengt met oppervlaktewater.

Soms worden aardappelpercelen (onopzettelijk) mee-beregend te door telers van andere gewassen. In de meeste gevallen is dan de beregeningsinstallatie niet juist afgesteld, waardoor er oppervlaktewater op aardappelen van een ander bedrijf terechtkomen. Ook door overwaaien van water kan dit gebeuren. In alle twee de gevallen is de teler die beregent nu in overtreding.

Als een overtreding van dit verbod wordt geconstateerd, leggen NVWA en NAK maatregelen op voor (de betreffende delen van) het getroffen aardappelperceel. Bij verwijtbaar gedrag of herhaling kan een boete worden opgelegd aan degene die het water op het andere perceel heeft gebracht. Als een beregening leidt tot een bruinrotbesmetting bij een aardappelteler, heeft dit ernstige gevolgen voor de bedrijfsvoering van deze teler.

Bruinrot besmetting
De beregeningsverboden zijn ingesteld om te voorkomen dat aardappelen besmet worden met bruinrot (Ralstonia). Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacteriesoorten Ralstonia solanacearum en R. pseudosolanacearum. Beide bacteriesoorten kunnen overleven in het oppervlaktewater, met name in watergangen met daarin aanwezige bitterzoetplanten.

Om besmetting met bruinrot te voorkomen, is er in Nederland voor bepaalde gebieden een verbod op het gebruik van oppervlaktewater bij de teelt van tomaten, consumptie- en zetmeelaardappelen. Voor pootaardappelen geldt zelfs een landelijk verbod.

In december 2023 werd de tot nu toe laatste bruinrotbesmetting aangetroffen in aardappelen. Een bron kon niet worden aangetoond. Wel maakte onderzoek duidelijk dat een naastgelegen perceel (met een ander gewas dan aardappelen) twee keer was beregend met oppervlaktewater. Overwaaiend water was volgens de NVWA dan ook de meest waarschijnlijke oorzaak van de besmetting.

Nieuwsbericht NVWA: Mee-beregenen aardappelpercelen vanaf dit jaar verboden.