Vanaf 11 juli intensivering inspecties Mandevilla bestemd voor Verenigd Koninkrijk

Beste kwekers en exporteurs op het Verenigd Koninkrijk,

Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen half jaar veel vaker de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) aangetroffen op Mandevilla (Dipladenia) uit Nederland. In de eerste 6 maanden van 2022 werd het organisme 8 maal ontdekt. Dit jaar 21 keer terwijl het aantal zendingen Mandevilla in 2023 is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De NVWA heeft daarom, in samenspraak met de keuringsdiensten, besloten de inspecties op Mandevilla soorten te intensiveren vanaf 11 juli 2023. Bemisia tabaci is een Q organisme, waarvoor een 0 tolerantie geldt.

Meer informatie: nieuwsbericht NVWA.