Uitvoering houdbaarheidstesten

Protocollen

Om u een eerste handvat te geven voor het opzetten van houdbaarheidstesten is er een algemene leidraad gemaakt, dit is géén standaard, aangezien het doel van het onderzoek uiteindelijk bepaalt wat en hoe u gaat testen.

Om de houdbaarheidstesten echter onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal standaardprotocollen opgesteld, zodat het onderzoek telkens op dezelfde manier wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen de resultaten goed met elkaar vergeleken worden. Dit zijn standaard afzetsimulaties en beoordelingskaarten. Deze protocollen zijn bestemd voor iedereen die houdbaarheidsonderzoek bij snijbloemen en/of potplanten uitvoert en zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Leidraad houdbaarheidsonderzoek

Afzetsimulaties

In een houdbaarheidstest is het belangrijk om de afzetfase (transport- en winkelfase) mee te nemen om een goed beeld te krijgen van de houdbaarheid bij de consument. De duur, verpakking en de omstandigheden tijdens de transportfase hebben namelijk een sterke invloed op de houdbaarheid van bloemen en planten. Om de testen ook onderling te kunnen vergelijken is het belangrijk dat er protocollen zijn. Gaat het over specifieke afzetketens dan kan hier natuurlijk van af geweken worden.

Afzetsimulatie snijbloemen
Afzetsimulatie kamerplanten
Afzetsimulatie tuinplanten
Afzetsimulatie koudetolerantie kamerplanten

Beoordelingskaarten

Om de beoordelingen van de bloemen en planten tijdens een houdbaarheidstest representatief en vergelijkbaar te kunnen uitvoeren, zijn door de VBN beoordelingskaarten ontwikkeld en uitgegeven. Voor beide groepen (snijbloemen en potplanten) is er een algemene beoordelingskaart beschikbaar. Tevens zijn er van een aantal productgroepen van zowel snijbloemen als potplanten specifieke beoordelingskaarten beschikbaar. Deze kaarten geven per product specifiek de kenmerken aan waarop er beoordeeld kan worden. Zie onderaan deze pagina de verwijzing naar de verschillende beoordelingskaarten.