Algemene VBN specificatie planten aangepast met betrekking tot het Plantenpaspoort

De algemene VBN specificatie planten is aangepast in verband met de wettelijke verplichting van een plantenpaspoort voor alle planten met ingang van 14 december 2019.

Klik hier voor de volledige algemene VBN specificatie planten (kamer en tuin).

Royal FloraHolland en Plantion handhaven vanaf 1 juli 2020 dat elke plant vanaf potmaat >10 cm van een plantenpaspoort voorzien moet zijn.

Voor vrijwel alle plantaardige producten bij import een fytosanitair certificaat verplicht vanaf 14 december 2019

Nieuwe certificaatplichtige producten
Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening (EU)2016/2031 in werking. Nagenoeg alle plantaardige producten moeten dan bij import in de EU voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Het betreft groente, fruit, sierteeltproducten en zaden; voor veel van deze producten is de certificaatplicht nieuw. Voor deze nieuwe certificaatplichtige producten gelden geen bijzondere eisen waardoor er geen bijschrijvingen op het certificaat vereist zijn.

Lees meer!

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum worden verruimd.

Per 1 januari 2020 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2019 verificatieonderzoeken uitgevoerd om vast te stellen of bepaalde middelen voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum. Uit deze onderzoeken is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze middelen toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Astilbe, Scabiosa en Oxypetalum.

Wijziging Astible:

 • Chrysal Grow 30 en Florissant 820 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Astilbe (Chrysal Grow 30 code 30 op het label van het middel, Florissant 820 code 31).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 30 op label van het middel Chrysal Grow en code 31 voor Florissant 820.

Wijziging Scabiosa:

 • Chrysal Grow 20 en Chrysal Grow 30 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Scabiosa (Chrysal Grow 20 code 20 op het label van het middel, Chrysal Grow 30 code 30).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 20 op label van het middel Chrysal Grow 20 en code 30 voor Chrysal Grow 30.

Wijziging Oxypetalum:

 • Florissant 830 en Chrysal Grow 40 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Oxypetalum (Florissant 830 code 41 op het label van het middel, Chrysal Grow 40 code 40).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 41 op label van het middel Florissant 830 en code 40 voor Chrysal Grow 40.

Bovenstaande middelen dienen uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Vanaf 1 januari 2020 één productgroep voor Dianthus in de tuinplanten

Met ingang van 1 januari 2020 komt er één productgroep voor Dianthus in de tuinplanten. Alle Dianthus kamerplanten productcodes worden overgeheveld naar de Dianthus tuinplanten productgroep (3 09 024 01).

De sorteerkenmerken voor Dianthus zijn per 1 januari 2020 als volgt:

S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S03 = Min. aantal stekken/planten per pot
S05 = Rijpheidsstadium

Handel in eiken naar VK niet meer mogelijk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stelt noodmaatregelen in voor de handel in eiken vanwege de eikenprocessierups. Deze maatregelen worden per 14 december 2019 in de EU geharmoniseerd.

Deze eisen gelden voor verhandeling van eiken naar alle gebieden waarvoor in de EU voor de eikenprocessierups een Protected Zone is ingesteld. Dit betreft het Verenigd Koninkrijk (inclusief kanaaleilanden) en Ierland.

Dit maakt handel van bepaalde eiken vanuit Nederland naar het VK en Ierland vanaf 14 december niet meer mogelijk.

Om welke eiken gaat het?
De eisen gelden voor eiken met een omtrek groter dan 8 cm, gemeten op 1.20 m hoogte.

Meer informatie is te vinden op de site van de Naktuinbouw, klik hier.

Nieuw plantenpaspoort: nieuwe autorisatie!

Op 14 december 2019 is het zover. Dan is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht.

Meer nieuws, klik hier.

Nieuw Plantenpaspoort: nieuwe autorisatie

Op 14 december 2019 is het zover. Dan is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht. Zorg ervoor dat u op tijd aan alle voorwaarden voldoet.

Meer informatie, klik hier!

Nieuw Plantenpaspoort: bent u al geregistreerd én geautoriseerd?

Op 14 december 2019 is het zover. Dan is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening van kracht. Zorg ervoor dat u op tijd aan alle voorwaarden voldoet.

Vernieuw de bedrijfsautorisatie
U bent vanuit de oude plantenpaspoort regelgeving al bekend met autorisatie voor het plantenpaspoort. Toch gaat er voor u ook iets veranderen. De oude autorisatie vervalt per 14 december 2019. Vraag nu direct een nieuwe autorisatie aan. Naktuinbouw moet uw nieuwe plantenpaspoort goedkeuren, voordat u deze kan gebruiken.

Voor meer informatie klik hier!

Gewijzigde naamgeving Senecio naar Pericallis per 1 december 2019

De naamgeving van Senecio (Cruentus Grp) veranderd per 1 december 2019 naar Pericallis (Cruentus Grp).

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving Senecio (Cruentus Grp) niet correct is. Per 1 december 2019 wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving Pericallis (Cruentus Grp). Dit betreft alle bloeiende “Cineraria” en “Senetti-achtige” soorten. De productcodes blijven ongewijzigd.

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn nieuwe productgroepen toegevoegd en productgroepen gewijzigd. Per 1-10-2019 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2019 (1-10-2019).