Gewicht verplicht kenmerk bij Kerst- en Decoratiegroen producten per 15 oktober 2019

Het gewicht is een belangrijk inkoopcriterium voor Kerst- en Decoratiegroen producten. Dit kenmerk (S21) is nu alleen een geadviseerd kenmerk en wordt bij ongeveer de helft van de partijen in de aanvoerinformatie meegegeven. In het kader van betrouwbare en uniforme aanvoerinformatie zal kenmerk S21 (gewicht) met ingang van 15 oktober 2019 bij Kerst- en Decoratiegroen producten verplicht worden gesteld.

In de bijlage (link hieronder) vindt u de sorteerkenmerken per 15 oktober 2019 alsmede een overzicht van de producten waarvoor bovenstaande gaat gelden.

Overzicht producten S21 gewicht verplicht

Nieuwe productgroepen en verplichte bloemdiameter bij Gerbera per 1 oktober 2019

Per 1 oktober 2019 worden er nieuwe productgroepen toegevoegd en de bloemdiameter bij alle Gerbera’s verplicht gesteld.

De bloemdiameter is een belangrijk inkoopcriterium bij Gerbera. Dit kenmerk (S23) is nu alleen bij Gerbera grootbloemig verplicht en bij de overige productgroepen een geadviseerd kenmerk. In het kader van betrouwbare en uniforme aanvoerinformatie maar ook omdat bij circa 98% van de partijen dit kenmerk al vrijwillig meegegeven wordt, zal kenmerk S23 (bloemdiameter) met ingang van 1 oktober 2019 bij alle Gerbera’s verplicht worden gesteld.

De productgroepen en sorteerkenmerken voor Gerbera zijn per 1 oktober 2019 als volgt:


S20 = Minimum steellengte
S23 = Minimum bloemdiameter
S05 = Rijpheidsstadium
L11 = Aantal stelen per bos

Aangepaste quarantainestatus Opogona sacchari

Per 14 december 2019 verandert de status van Opogona van Quarantaine-organisme naar RNQP-organisme (regulated non quarantine pest). Met die verandering wordt erkend dat het organisme zich in een gebied gevestigd heeft, maar dat het organisme niet verspreid mag worden naar andere gebieden binnen de EU.

Met dit bericht wil VBN kwekers en handelaren wijzen op deze wijziging in de wetgeving betreffende de import, teelt of handel in waardplanten van Opogona sacchari (Bananenboorder) en hernieuwd dringende aandacht vragen voor en het belang van een goede beheersing van Opogona sacchari.

Omdat er recent weer vondsten zijn gedaan op partijen binnen de EU, wil de NVWA de aandacht nog eens vestigen op de maatregelen die genomen kunnen worden voor een goede beheersing van Opogona. Een goede beheersing van Opogona en het beperken van het aantal vondsten is belangrijk voor de export- en handelspositie. Meer informatie hierover kunt u lezen in de brief van de NVWA en de LTO advieskaart.

Verenigd Koninkrijk verscherpt de voorwaarden voor het binnenbrengen van rozenproducten in verband met het Rose Rosette Virus

Het Verenigd Koninkrijk verscherpt met ingang van 23 juli 2019 de importmaatregelen voor rozen (Rosa Sp.) uit Canada, India, Mexico of de Verenigde Staten (VS). Aanleiding zijn de aanhoudende problemen in deze landen met het Rose Rosette Virus. De maatregelen hebben betrekking op alle rozenproducten uit deze landen; bijvoorbeeld vermeerderingsmateriaal, weefselkweek en snijbloemen. Rozenzaad is uitgezonderd.

De maatregelen houden in dat de rozen uit de vier landen met een fytosanitair certificaat met specifieke bijschrijving vergezeld moeten worden. De bijschrijvingsverplichting op het certificaat is nieuw en toont aan dat de rozen afkomstig zijn van een productielocatie die vrij is van het virus. Ook geeft het aan dat de planten op de juiste manier zijn verpakt voor vervoer. Het VK geeft aan dat zij de controles op zendingen rozen afkomstig uit Canada, India, Mexico en de Verenigde Staten na 23 juli geleidelijk gaan opbouwen.

Het VK neemt de maatregelen omdat er in Canada, India, Mexico en de VS problemen zijn met het Rose Rosette Virus (RRV) en een mijt (Phyllocoptes fructiphilus) die het virus verspreidt. Het virus wordt onvoldoende beheerst op Indiase rozenproductiebedrijven en vormt al jarenlang een probleem voor in de Amerikaanse sierteeltsector. Het virus heeft schadelijke gevolgen voor de productkwaliteit; de ziektesymptomen maken producten in de regel onverkoopbaar.

In principe hebben de maatregelen geen verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse rozensector; het gaat om rozenplanten afkomstig uit Canada, India, Mexico en de VS. Rozenplanten die via Nederland worden doorgevoerd vallen wel onder de maatregelen. Het is mogelijk dat de plantgezondheidsautoriteiten in het VK op termijn ook certificaten voor deze rozenplanten gaat controleren.

De gepubliceerde wetgeving die 23 juli door het parlement in het VK wordt aangenomen is te lezen op:

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1070/made

Neem geen planten mee terug van vakantie om Xylella besmetting te voorkomen

Op vakantie naar Frankrijk, Italië, Spanje of Portugal? Neem geen planten mee terug! Ze kunnen besmet zijn met de Xylella fastidiosa bacterie. Deze bacterie vormt een bedreiging voor eigen planten, land- en tuinbouw en de natuur. In bijgevoegd informatieblad kunt u reizigers- en consumenteninformatie vinden betreffende Xylella fastidiosa.

Meer informatie over Xylella vindt u op de website van de NVWA.

Importverbod eiken (Quercus) naar Verenigd Koninkrijk per 15 juli 2019

Sinds 15 en 16 juli 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk de import van grotere eiken (laanbomen) vanuit alle EU-landen naar Engeland en Schotland verboden. Voor Wales en Noord-Ierland wordt dit verbod zeer binnenkort verwacht. Het verbod geldt voor alle bomen van het genus Quercus, uitgezonderd Q. suber, met een omtrek van meer dan 8 centimeter op 1,2 meter hoogte. Voor deze bomen mag geen plantenpaspoort met code ZP-a16 meer worden afgegeven.

De reden voor dit importverbod is het recent aantreffen van eikenprocessierups op bomen die door diverse Nederlandse bedrijven zijn geleverd. Om nieuwe introducties van de eikenprocessierups te voorkomen heeft het Verenigd Koninkrijk de importeisen aangescherpt, aangezien de processierups maar op beperkte schaal in het Verenigd Koninkrijk voorkomt. Eiken mogen alleen geïmporteerd worden als er geen eikenprocessierups op aanwezig is. Omdat de vondsten vooralsnog alleen zijn gedaan op laanbomen, mogen de kleinere bomen (inclusief bos en haagplantsoen) nog wel geïmporteerd worden.

De NVWA adviseert kwekers en handelaren dringend om zeer terughoudend te zijn met export van eiken naar het Verenigd Koningrijk en naar Ierland. Verwacht wordt dat binnen enkele dagen de eerste motten gaan vliegen en eitjes worden afgezet. De eikenprocessierups komt in vrijwel geheel Nederland voor en op allerlei plaatsen, zowel in bossen, lanen en bij particulieren. De plaagdruk is dit jaar veel groter dan voorheen en de kans op besmetting van plantmateriaal daarmee eveneens. Kijk bijvoorbeeld ook goed in de omgeving of er nesten van eikenprocessierups aanwezig zijn. Meer informatie over de eikenprocessierups.

De originele berichtgeving met extra informatie vindt u op de website van de NVWA.

Aanscherping eisen omtrent Bemisia tabaci bij verhandeling bloemisterijgewassen

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Momenteel zijn een plantenpaspoort en zendingsinspectie vereist voor planten die specifiek bestemd zijn voor beschermde EU-gebieden. Deze regels gelden voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal. Deze partijen moeten Bemisia-vrij zijn. Finland is per 1 september niet langer beschermd gebied voor Bemisia.

Helaas is gebleken dat ook in andere gewassen met regelmaat Bemisia wordt geconstateerd. Bovenstaande EU-eisen gelden per 1 september ook voor onderstaande soorten en het bijbehorende teeltmateriaal:

  • Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
  • Ficus (was ook al in 2018, maar i.v.m. gering risico wordt hier niet op gehandhaafd)
  • Crossandra
  • Ajuga (vaste plant)

Er zijn twee opties om aan te tonen dat een partij Bemisia-vrij is:

  • Het compartiment waarin de planten geteeld worden is vrij van Bemisia tabaci. Dit is nu van toepassing op buiten geteelde gewassen.
  • Planten zijn vrij bevonden van Bemisia door een partij inspectie. Dit geldt alleen voor planten die bestemd zijn voor de eindconsument.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u op de website van de NVWA.

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2019

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Er zijn twee nieuwe productgroepen toegevoegd. Per 02-07-2019 wijzigen een aantal producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2019 (2-7-2019).

Presentaties bijeenkomsten verplicht Plantenpaspoort 2019

In samenwerking met diverse partijen uit de sector zijn op 20 en 26 juni 2019 goed bezochte informatiebijeenkomsten georganiseerd bij Royal FloraHolland en Plantion om telers en handelaren te informeren over de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening en de plantenpaspoortplicht. De veranderingen gaan in op 14 december 2019.

U kunt de presentaties hier nalezen:
Presentatie Plantenpaspoort NVWA
Presentatie Handel
Plantenpaspoort KP Holland
Presentatie Floriday Plantenpaspoort

Documentatie aangescherpte regelgeving betreffende Bemisia tabaci

In samenwerking met Naktuinbouw, NVWA en diverse partijen uit de sector is op 20 juni 2019 een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd bij Royal FloraHolland te Naaldwijk om telers en handelaren te informeren over de aangepaste regelgeving omtrent Bemisia tabaci. Op verzoek van de bezoekers van de bijeenkomst kunt u de presentatie hier nalezen.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw. De oorspronkelijke berichtgeving over de aangescherpte regels vindt u hier.