De Europese commissie vraagt uw mening over de regels voor de handel in planten. U kunt nog reageren tot en met 9 mei.

Sinds december 2019 zijn er nieuwe regels voor de handel in planten, de Plantgezondheidsverordening. Met hierin o.a. het plantenpaspoort. Deze wetgeving wordt binnenkort op Europees niveau geëvalueerd. De Europese commissie vraagt daarvoor input van burgers en bedrijven. Mogelijk bent u hierover al door de NVWA of de Naktuinbouw geïnformeerd.

Bron NVWA: Lees meer