Voor aantal producten een verplicht pre-exportcertificaat naar het VK

Tot 1 januari was dat voor het VK niet nodig omdat het intraverkeer betrof. Nu het VK een derde land is mag Nederland geen exportcertificaat afgeven voor het VK met garanties t.a.v. opkweekeisen zonder zo’n pre-export certificaat. Zie ook de website van de NVWA.

Veel exportzendingen die bij de KCB worden aangeboden ter inspectie bevatten product uit andere lidstaten van de EU. Een aantal van de exportgaranties over producten kunnen alleen afgegeven worden door het land van productie (bv. uitgevoerde veldinspecties). In de Europese regelgeving (PHR 2016/2031) is geregeld dat het producerende land de partij voorziet van een pre-exportcertificaat waarin de betreffende NPPO dergelijke garanties afgeeft. Nederland heeft dit pre-exportcertificaat nodig als onderbouwing voor de exportgaranties op het fytosanitair certificaat gericht aan het VK. Het blijkt dat bedrijven zich vaak niet bewust zijn van deze verplichting.

Hierbij brengen wij u op de hoogte van deze verplichting voor het aanleveren van het pre-exportcertificaat. Voor alle zekerheid is op de website van de NVWA nog meer nadruk gelegd op de noodzaak van het pre-exportcertificaat. Let op, het gaat hierbij alleen om producten waarbij het VK een eis stelt, waarvoor alleen door het land van productie de garantie kan afgeven. Er is dus niet altijd een pre-exportcertificaat nodig. Informatie hierover is te vinden in de landeneisen van het VK.

Lees ook:
Artikel van NVWA: Exporteren van producten met oorsprong buiten Nederland
Artikel van Naktuinbouw: Eisen aan pre-exportcertificaat Verenigd Koninkrijk

Dit bericht is ook door de NVWA verstuurd aan de brancheorganisaties, dus het kan zijn dat u deze informatie dubbel ontvangt. Heeft u geen export van sierteelt producten naar het VK dan kunt u dit bericht laten voor wat het is.

Meer informatie over Brexit vindt u op de website van de KCB, deze wordt dagelijks bijgewerkt: https://kcb.nl/brexit

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Asclepias en Anigozanthos wordt verruimd

Per 1 februari 2021 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Asclepias en Anigozanthos.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer en het najaar van 2020 een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Chrysal Grow 20, Chrysal Grow 40, Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Asclepias en Florissant 810 en Florissant 830 aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Anigozanthos. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze middelen toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Asclepias en Anigozanthos.

Wijziging:

  • Chrysal Grow 20, Chrysal Grow 40, Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestane middelen voor voorbehandeling bij Asclepias (Chrysal Grow 20 code 20, Chrysal Grow 40 code 40, Florissant 810 code 21 en Florissant 830 code 41 op het label van het middel).
  • Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestane middelen voor voorbehandeling bij Anigozanthos (Florissant 810 code 21 en Florissant 830 code 41 op het label van het middel).
  • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
    • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
    • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 20 op label van het middel Chrysal Grow 20, code 40 voor Chrysal 40, code 21 voor Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Bovenstaande middelen dienen uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.