Export snijbloemen naar VK: Per 1 januari 2022 moet importeur een vooraanmelding doen bij export van:

Per 1 januari 2022 moet importeur een vooraanmelding doen bij export van:

  • Carnation (Dianthus)
  • Chrysanthemums (Dendranthema)
  • Gypsophila
  • Orchids (Orchidaceae)
  • Solidago
  • Verschillende soorten bladgroen

Click hier voor het VK Plant Health Portal (scroll door omlaag voor de lijst van snijbloemen en bladgroen).

Zorg dat uw importeur hiervan op de hoogte is!

Vooraanmelding snijbloemen kan in PEACH!
De vooraanmelding (prenotificatie) van import van planten en snijbloemen moet per 1 januari 2022 door de importeur in het VK worden gedaan ofwel in het nieuwe IPAFFS of het oudere PEACH It-systeem. Hoewel het VK in 2022 helemaal over gaat naar het IPAFFS systeem voor prenotificaties, heeft de Engelse overheid ons verzoek goedgekeurd dat naast de prenotificatie van planten ook de snijbloemen nog enkele maanden gebruik kunnen maken van het oude PEACH systeem. Dan hoeft de overgang naar IPAFFS pas later in 2022 plaats te vinden.

Het gebruik van PEACH, ook al is het voor een paar maanden, kan voor importeurs van belang zijn  omdat op dit moment nog een aantal grote aanpassingen en functionaliteiten moeten worden toegevoegd aan IPAFFS (zoals een API en connectie met e-phyto) waarmee handmatige invoer beperkt wordt. In PEACH kunnen importeurs de komende maanden daarom sneller werken.

In PEACH is er een CSV functionaliteit om lijsten te uploaden. Deze functionaliteit is er voor planten maar komt er niet voor snijbloemen omdat bij snijbloemen notificatie slechts voor een zeer beperkt aantal geslachten nodig is en specificatie op soort niet noodzakelijk is. Het keuzemenu in PEACH is inmiddels aangepast zodat ook ‘cut flowers’ geselecteerd kan worden.

Aanmelden voor registratie in PEACH kan via de volgende link: registreren PEACH

Herkomst
Voor de herkomst van planten en snijbloemen t.a.v. plantgezondheidsregels in het VK (let op: dit is anders dan bij douaneregels) geldt dat wanneer het product uit een land buiten de EU komt maar is ingeklaard en geïnspecteerd in de EU, de herkomst voor import in het VK wijzigt en wordt gezien als EU.

Dit is alleen anders wanneer planten of snijbloemen uit landen buiten de EU na binnenkomst in NL in transit zijn gebleven (in douane depot zonder te zijn ingeklaard of geïnspecteerd). Dan blijft de oorspronkelijke herkomst behouden en gelden de normale eisen (zoals fytosanitair certificaat).

Volgens deze regels moet de herkomst in IPAFFS of PEACH van producten ook worden aangemeld.

Tot slot
Het gaat nu per 1 januari 2022 om een beperkt aantal soorten snijbloemen die een vooraanmelding nodig hebben. De importeur moet dit doen.

Daarnaast kunnen per 1 juli 2022 via het VK douane inklaringssysteem steekproefsgewijs (1%) zendingen snijbloemen worden aangewezen die een vooraanmelding moeten krijgen omdat er inspecties volgen (documenten, identiteit en fysieke inspectie). Met ingang van 1 juli 2022 hebben ook alle snijbloemen een fytosanitair certificaat nodig.