Handhaving Plantenpaspoort vanaf potmaat 10 opgeschort

Sinds zaterdag 14 december 2019 is een plantenpaspoort verplicht om planten te kunnen verhandelen. Het plantenpaspoort op potniveau van potmaat 10 en groter zou van kracht zijn vanaf 1 juli 2020. Gezien de huidige omstandigheden is besloten om deze handhavingsregel uit te stellen tot nader order.

Voor planten met potmaat 19 en groter is het plantenpaspoort verplicht op plantniveau en blijft dus bestaan. Het plantenpaspoort op fustniveau geldt voor alle planten met potniveau kleiner dan 19. Deze huidige regels zullen wij ook blijven handhaven. Hoewel een ruime meerderheid van de aanvoerders van planten vanaf potmaat 10 reeds het plantenpaspoort op plantniveau gebruikt, zullen we de handhavingsregel uitstellen tot nader order.

Meer informatie: https://www.royalfloraholland.com/plantenpaspoort