Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast. Er zijn productgroepen toegevoegd en geblokkeerd en producten wijzigen van productgroep (per 1-1-2021). Enkele productcodes zijn geblokkeerd en/of verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2020.

Mogelijke Quarantainestatus voor wortelknobbelnematode (Meloidogyne enterolobii)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt telers en importeurs van met name Arecaceae, Chlorophytum, Ficus, Philodendron en Zelkova, zich voor te bereiden op de mogelijke toekomstige quarantainestatus van Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode. Deze nematode zal waarschijnlijk in 2021 een Q(uarantaine)-status krijgen. Bij Q-organismen is het doel de Europese Unie vrij te houden van deze organismen of, indien deze al aanwezig zijn, verdere verspreiding te voorkomen. Meloidogyne enterolobii heeft zeer veel waardplanten, zowel houtige als kruidachtige gewassen.

Bestrijding is vrijwel onmogelijk, en vernietiging van besmette planten en het groeimedium is de enige betrouwbare methode om deze nematode uit te roeien.

Gevolgen

De NVWA treft M. enterolobii met enige regelmaat aan in de teelt en handel van tropische potplanten (waaronder Arecaceae, Chlorophytum, Ficus, Philodendron en Zelkova). Het gaat om toevallige vondsten bij import- of exportbemonsteringen voor andere soorten nematoden. Een bedrijf kan onder meer besmet raken, zodra waardplanten geïmporteerd worden uit een gebied waar deze nematode voorkomt.

Op het moment dat de Europese Unie (EU) M. enterolobii als Q-organisme aanmerkt, zal de NVWA een met M. enterolobii besmet bevonden partij weigeren voor import in Nederland. Bij een vondst op een bedrijf zal de NVWA dan maatregelen opleggen om de besmetting uit te roeien. De NVWA adviseert bedrijven daarom nu al insleep van M. enterolobii te voorkomen.

Meer informatie is te vinden op de website van de NVWA.

Per 1 januari 2021 wordt kenmerk S05 (rijpheidsstadium) verplicht gesteld voor Echinacea

Per 1 januari 2021 wordt kenmerk S05 (rijpheidsstadium) als verplicht kenmerk aan de Echinacea productgroep toegevoegd. Door de toegenomen omvang van het product en de richtlijnen bij andere bloeiende vaste planten is een rijpheidsbeleid voor Echinacea wenselijk.

Per 1 januari 2021 zijn de reglementaire kenmerken voor Echinacea als volgt:


S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S05 = Rijpheidsstadium

Daarnaast is er een rijpheidsfotoserie voor Echinacea gemaakt en te vinden op de VBN website (via de zoekfunctie).

Reuzenberenklauw; mooi, maar gevaarlijk en verboden te verhandelen

De mooie takken van een uitgedroogde reuzenberenklauw kennen we allemaal. Er vindt nog steeds handel plaats in deze soort, ook rondom de veilingen in Nederland. De NVWA ziet toe op de handhaving in de handel van deze invasieve exoot en ontvangt daarover weleens meldingen.

De komende maanden worden inspecties uitgevoerd door de NVWA. Bij aantreffen van de soort kunnen bestuursrechtelijke, dan wel strafrechtelijke maatregen opgelegd worden in het kader van de Wet natuurbescherming.

De reuzenberenklauw staat sinds 2 augustus 2017 op de Europese Unielijst met soorten die je niet meer mag verhandelen, importeren, kweken, uitwisselen, vervoeren of houden. De soort levert in de Nederlandse natuur grote overlast op. Niet alleen voor de mens, die er flinke brandwonden van kan oplopen, maar ook voor inheemse planten. Deze kunnen worden weggedrukt door de reuzenberenklauw. Mensen die hem in de tuin hebben, moeten voorkomen dat hij zich verder kan verspreiden. Het op de juiste wijze verwijderen van planten is de meest effectieve maatregel om verspreiding naar de omgeving en gezondheidsschade te voorkomen.

Vaak worden de gedroogde takken verkocht onder de naam berenklauw, maar dat is een inheemse soort met kleine bloemen. Vrijwel altijd betreft het de reuzenberenklauw, een soort met veel grotere bloemen die oorspronkelijk uit Azië stamt. De soort mag niet zomaar uit de omgeving geoogst worden. Staatsbosbeheer heeft al boetes uitgedeeld aan mensen die zonder toestemming in hun gebied planten geoogst hebben.

Bij het oogsten en vervoeren van gedroogde takken, kan zaad zich makkelijk verspreiden. Dit zaad is wel 6 jaar kiemkrachtig. In veel takken die je te koop ziet staan, is nog zaad aanwezig. Dan is verkoop en vervoer verboden. Als je takken zonder zaad ziet staan, kun je je afvragen waar dat zaad dan gebleven is. Hoe mooi het ook is, het beste kun je deze soort dus niet (ver)kopen en ook niet zelf uit de natuur oogsten.

Kijk hier voor meer informatie over de reuzenberenklauw. Kom je het nog in de handel tegen, dan kan je dat melden bij de NVWA (kies bij klachtenformulier overig en overig).

Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Helianthus (planten)

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Helianthus aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie. De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd:

1. Kenmerk S54 (plantvorm) wordt reglementair toegevoegd en verplicht gesteld.
2. Kenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt ook verplicht gesteld voor de tuinplanten.

Reglementaire kenmerken Helianthus per 1 januari 2021:

S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S03 = Minimum aantal stekken/planten per pot
S05 = Rijpheidsstadium
S54 = Plantvorm
Waarde 008 = vertakt
Waarde 009 = zwaar vertakt
Waarde 010 = eenpitter

Omdat de plantvorm een belangrijk aspect is voor verhandeling van Helianthus wordt dit kenmerk reglementair toegevoegd. En omdat rijpheid bij de tuin Helianthus momenteel een geadviseerd kenmerk is wordt deze omgezet naar verplicht waarmee we uniformiteit binnen dezelfde productgroepen creëren.

Per 1 januari 2021 wijzigt de naamgeving van een aantal producten (bloemen)

De naamgeving van een aantal bloemen productcodes verandert per 1 januari 2021.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving. Per 1 januari 2021 worden de betreffende productnamen aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.

Hieronder kunt u zien welke productnamen en productcodes het betreft.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa wordt verruimd

Per 1 november 2020 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft in de zomer van 2020 een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze middelen toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa.

Wijziging:

  • Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestane middelen voor voorbehandeling bij Ammi majus, Ammi visnaga en Scabiosa (Florissant 810 code 21 en Florissant 830 code 41 op het label van het middel).
  • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
    • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
    • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Bovenstaande middelen dienen uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Per 1 januari 2021 wijzigt de naamgeving van een aantal producten (planten)

De naamgeving van een aantal losse planten productcodes verandert per 1 januari 2021.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving. Per 1 januari 2021 worden de betreffende productnamen aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.

Door de plantenpaspoortplicht moet de verhandeling van plantmateriaal onder de voorkeursnaam gebeuren. Het is bij naamswijzigingen te herleiden dat er twee namen voor hetzelfde product in omloop zijn maar willen u alvast attenderen op het feit dat de naam wijzigt zodat u dit kunt aanpassen.

Hieronder kunt u zien welke productnamen en productcodes het betreft.

Per 1 januari 2021 aanpassingen in de productspecificatie van Mandevilla

Per 1 januari 2021 worden de aanvoerspecificaties van Mandevilla aangepast met als doel het meegeven van juiste en complete aanvoerinformatie. De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd:

  1. Kenmerk S05 (rijpheidsstadium) wordt verplicht gesteld.
  2. Kenmerk S54 (plantvorm) wordt verplicht gesteld.
  3. Één productgroep voor Mandevilla in de tuinplanten.

Reglementaire kenmerken Mandevilla per 1 januari 2021:

S01 = Potmaat
S02 = Minimum planthoogte
S03 = Minimum aantal stekken/planten per pot
S05 = Rijpheidsstadium
S54 = Plantvorm

Één productgroep voor Mandevilla in de tuinplanten:

Er zijn 4 producten die zowel een kamer- als tuinplant productcode hebben. Per 1 januari 2021 worden de kamer productcodes geblokkeerd en wordt productcode 9259 overgeheveld naar de Mandevilla tuinplanten productgroep (3 09 182 01).

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast en productcodes geblokkeerd en verwijderd. Enkele productcodes zijn van productgroep gewijzigd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties >Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2020 .