Nieuwe besmetting bruinrot in snijroos bevestigd

De NVWA heeft bevestigd dat er opnieuw op een snijrozenbedrijf bruinrot ofwel Ralstonia is geconstateerd. Bij monstername van voedingswater en planten was er het vermoeden van een besmetting. Op het moment dat bij afronding van het eerste deel van de analyse de status van de monsters overging naar ‘pending plus’ is het bedrijf vastgelegd door de NVWA om mogelijke verspreiding van deze quarantaine bacterie te voorkomen.

Nu ook daadwerkelijk Ralstonia solanacearum is geconstateerd treed het eliminatiescenario per direct in werking en moet het gewas onder toezicht van de NVWA fytosanitair worden geruimd. Daarnaast is de NVWA gestart met het traceringsonderzoek. Voor de sector is het van groot belang om te weten of hier sprake is of van een nieuwe besmetting of van een herbesmetting. Uit het verwantschapsonderzoek blijkt dat er wel een directe verwantschap is met de Ralstonia die in 2015/2016 is aangetroffen op de rozenbedrijven.

Het betreft hier Ralstonia solanacearum ras 1, een tropische variant die veel waardplan-ten kent waaronder o.a. tomaat, paprika, aubergine, anthurium, gerbera, curcuma, geranium en roos. Het is dus van belang voor de gehele glastuinbouw om verdere verspreiding van de bacterie binnen het bedrijf en ook binnen de (glas)tuinbouw te voorkomen.

Blijf alert op deze bacterie en maak ook duidelijk afspraken met uw plantenleverancier. Samen met Plantum wordt gewerkt aan een Plant Select systeem om te komen tot meer gesloten ketens in plantmateriaal voor snijroos.

Advieskaart Ralstonia