Digitale fytocertificaten uit Costa Rica voldoen niet aan de EU normen.

NVWA heeft bekend gemaakt dat Costa Rica dit najaar overgestapt op het werken met digitale fytocertificaten. Deze certificaten voldoen echter niet aan de Europese norm en kunnen daarom hier niet geaccepteerd worden. Vanuit de Europese Commissie is het standpunt doorgegeven aan de betreffende landen.

In afstemming met de naburige EU-lidstaten is besloten de huidige certificaten te notificeren als foutief, maar partijen niet vast te leggen. Gesteld wordt echter dat zendingen vanaf 7 januari 2019 wèl voorzien moeten zijn van een correct, origineel certificaat. Zendingen die na 6 januari verzonden zijn worden pas vrijgegeven bij aanwezigheid van een correct fytocertificaat.

Vragen hierover kunnen het beste direct gesteld worden aan NVWA of KCB.

Definitieve lijst EU importverbod High Risk Plants bekend. “Ficus (behalve Ficus carica) en Cycas definitief niet op de lijst”

Met ingang van december 2019 wordt de nieuwe Europese Plant Health Regulation 2016/2031 van kracht. Als onderdeel hiervan zal een lijst met (tijdelijke) importverboden worden opgesteld voor planten van buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen). Het importverbod betreft planten voor opplant met uitzondering van weelfselkweek, zaden en ‘echte’ bonsais.

De lijst met gewassen waarvoor een importverbod zal gelden is recent aangepast. De volgende gewassen staan nu op de lijst:

Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpina, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Diospyros, Fagus, Ficus carica, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Taxus, Tilia, Ulmus.

Ten opzichte van het voorstel in juni 2017 vallen Ficus (behalve Ficus carica) en Cycas hier nu dus niet meer onder.

De originele berichtgeving kunt u vinden op de website van de NVWA.

Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2018

Floricode heeft namen van productcodes aangepast, productcodes geblokkeerd en verwijderd en nieuwe productgroepen toegevoegd. Per 01-01-2019 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 4e kwartaal 2018 (18-12-2018).

Bijeenkomsten plantenpaspoort Asten, Aalsmeer en Naaldwijk

Het plantenpaspoort is voor sommigen al jaren een vertrouwd begrip, voor velen is het nieuw. Per 14 december 2019 krijgt u te maken met nieuwe EU-regelgeving rondom de plantenpaspoortplicht: de EU-Plantgezondheidsverordening. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en dat bij besmettingen de mogelijke bron gemakkelijker te traceren is. Vanaf 14 december 2019 moeten álle planten een plantenpaspoort hebben. Het geldt dus voor teelt én handel.

NVWA, keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties vinden het belangrijk om de kwekers en handel in de tuinbouwsector te informeren over het nieuwe plantenpaspoort en de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Producten zijn op deze manier beter traceerbaar in de hele keten. Daarom zijn in oktober en november drie bijeenkomsten georganiseerd in Asten, Aalsmeer en Naaldwijk in een samenwerkingsverband van NVWA, BKD, KCB, Naktuinbouw, Royal FloraHolland, Anthos, LTO, LTO Glaskracht, Plantum, VBN en VGB.

De presentaties kunt u hier downloaden:

Presentatie Dagvoorzitter Naaldwijk

Presentatie Naktuinbouw

Presentatie kweker Vollebregt

Presentatie KCB

Presentatie handel Noviflora

Afsluitende sheets

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Naktuinbouw, vraag en antwoord.

 

Elke plant een plantenpaspoort in 2019

Een plantenpaspoort voor teelt én handel

Het plantenpaspoort is voor sommigen al jaren een vertrouwd begrip, voor velen is het nieuw. Per 14 december 2019 krijgt u te maken met nieuwe EU-regelgeving rondom de plantenpaspoortplicht: de EU-Plantgezondheidsverordening. De nieuwe verordening zorgt ervoor dat het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en dat bij besmettingen de mogelijke bron gemakkelijker te traceren is. Vanaf 14 december 2019 moeten álle planten een plantenpaspoort hebben. Het geldt dus voor teelt én handel.

 

Weet u al wat de verandering voor uw bedrijf betekent?

NVWA, keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties vinden het belangrijk om de kwekers en handel in de tuinbouwsector te informeren over het nieuwe plantenpaspoort en de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Producten zijn op deze manier beter traceerbaar in de hele keten. Daarom zijn zij samen aanwezig op de Trade Fair Aalsmeer.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Kom langs en stel uw vraag. U vindt ons in hal 3, naast stand 42.2. Tot op 7, 8 of 9 november!

Dit is een samenwerkingsverband van NVWA, BKD, KCB, Naktuinbouw, Royal FloraHolland, Anthos, LTO, LTO Glaskracht, Plantum, VBN en VGB.

Xylella vondst in België

Vorige week is bekend geworden dat er een Xylella vondst gedaan is in België. Het betrof hier drie olijfbomen die recentelijk geïmporteerd waren. Ondanks dat het om een vondst gaat en niet om een uitbraak, blijft het noodzakelijk alert te zijn om erger te voorkomen.

Wij willen u hierbij nogmaals verwijzen naar de maatregelen die u zelf kunt nemen om het risico op een vondst of een uitbraak te voorkomen. Ook kunt u de Leidraad Preventie Xylella raadplegen.

De EU lijst met paspoortplichtige Xylella waardplanten is uitgebreid met 7 soorten

De Europese Commissie heeft 7 nieuwe soorten toegevoegd aan de Xylella waardplantenlijst. De waardplantenlijst bevat alle soorten die vatbaar zijn voor besmetting met Xylella fastidiosa. Deze planten dienen bij verhandeling binnen de EU te zijn voorzien van een plantenpaspoort. Vanaf 1 december 2018 wordt hierop gecontroleerd.

 • Cistus albidus L.
 • Convolvulus cneorum L.
 • Helichrysum stoechas (L.) Moench
 • Lavandula x chaytorae
 • Lonicera japonica Thunb.
 • Teucrium capitatum L.
 • Veronica elliptica L.

De meest recente versie van de Xylella waardplantenlijst (update 11) vindt u op de website van de Europese Commissie. Voor aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de Naktuinbouw en NVWA Xylella.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Achillea millefolium wordt verruimd

Per 15 oktober 2018 vindt er een wijziging plaats in de VBN productspecificatie van Achillea millefolium.

Het Post Harvest Kenniscentrum heeft het afgelopen voorjaar verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN normen voor de voorbehandeling van Achillea millefolium. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN productspecificatie van Achillea millefolium.

Wijziging:

 • Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Achillea millefolium (Florissant 810 code 21 op het label van het middel, Florissant 830 code 41).
 • Het advies voor gebruik van Chrysal RVB komt te vervallen.
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toe voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Het bovenstaande middel dient uitsluitend toegediend te worden conform gebruiksvoorschrift.

Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2018

Floricode heeft namen van enkele productcodes aangepast, productcodes geblokkeerd en verwijderd en een nieuwe productgroep toegevoegd. Per 01-10-2018 wijzigen diverse producten van productgroep. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2018 (01-10-2018).

Petitie inzake steunregeling voor rozenbedrijven getroffen door Ralstonia

In een gezamenlijk initiatief bieden LTO Glaskracht Nederland, diverse rozenkwekers, VGB, Royal FloraHolland, VBN en verschillende sectorpartijen op dinsdag 25 september een petitie aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De petitie betreft het instellen van een steunregeling voor Nederlandse snijrozentelers die de afgelopen jaren zijn getroffen door Ralstonia. Deze steunregeling is onontbeerlijk in het proces om Ralstonia in de toekomst uit te bannen.

U kunt de petitie hier tekenen.