Nieuwe procedure aanvragen zendingsinspecties voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander

De EU maatregelen voor tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) zijn met ingang van 1 januari 2018 aangescherpt (Annex IV – B – 24.3 van richtlijn 2000/29). Deze nieuwe wetgeving vereist tenminste een plantenpaspoort en zendingsinspectie voor planten voor opplant bestemd voor de eindconsument, naar specifiek beschermde EU gebieden (Zona Protecta – ZP). Het gaat om de volgende planten: Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) past het e-CertNL-systeem (CLIENT-export) zo aan dat bedrijven vanaf 31 maart 2018 via dit systeem de verplichte zendingsinspectie aan kunnen vragen voor genoemde planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal. Als de zendingsinspectie akkoord is, wordt er via het e-CertNL-systeem een Europees communicatiedocument afgegeven dat dienst doet als verplicht plantenpaspoort.

Het is van belang dat bedrijven die genoemde planten richting de betreffende lidstaten exporteren zich registreren bij een van de keuringsdiensten. Voor teeltbedrijven is dit Naktuinbouw (bloemenengroente@naktuinbouw.nl). Exporteurs kunnen zich registreren bij het KCB (www.KCB.nl).

Aanvragen voor een zendingsinspectie moeten plaatsvinden via de portal e-CertNL, zie link hieronder.
Exportinspectie aanvragen via CLIENT

Klik hier voor meer informatie over dit bericht op de NVWA website.