Presentaties NVWA en Naktuinbouw over bedrijfskeuring en plantenpaspoort Bemisia

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de EU-maatregelen voor tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) aangescherpt. Deze nieuwe wetgeving vereist tenminste één plantenpaspoort en zendingsinspectie voor planten bestemd voor de eindconsument, naar specifiek beschermde EU-gebieden. Het gaat om de volgende gewassen: Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal.

Op woensdag 28 maart jl. is er een bijeenkomst geweest waar de NVWA de EU-bepalingen heeft toegelicht en de NAK Tuinbouw de werkwijze van de bedrijfs- en partijkeuringen.

Via onderstaande links beide presentaties:
NVWA (Bemisia tabaci export UK potted plants)
NAK Tuinbouw (controle Bemisia ZP-a2)