Wees alert op niet Europese schorskevers bij import

Onlangs gaf de NVWA in een digitale bijeenkomst voorlichting over Q-organisme Euwallacea fornicatus en werd naast de huidige maatregelen en herkenning ook ingegaan op de komende nieuwe wetgeving. In november wordt er in de EU gestemd over nieuwe wetgeving. De verwachting is dat deze wordt aangenomen, waarmee de nieuwe eisen vanaf februari 2023 ingaan

De EU stelt vanaf begin 2023 aanvullende eisen voor de import van een aantal waardplanten van Euwallacea fornicatus, een niet-Europese schorskever waarvoor in de EU de quarantainestatus geldt. Het gaat om de plantensoorten waarvan bij invoer de kans op introductie van Euwallacea fornicatus in de EU het grootst is.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/scolytinae/vanaf-2023-aanvullende-eisen-voor-import-waardplanten

Meer informatie over E. fornicatus is ook te vinden in het dossier van de NVWA
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/scolytinae
Hier worden ook de maatregelen genoemd die worden genomen als E. fornicatus wordt gevonden op een teeltbedrijf.