CITES – bijschrijving Cycas revoluta

Er mag géén CITES-bijschrijving voor Cycas revoluta meer worden afgegeven.

Bij export van bepaalde gewassen en onder bepaalde voorwaarden, mag Naktuinbouw fytosanitaire certificaten met zogenoemde ‘CITES-bijschrijving’ afgeven. Het fytosanitair certificaat met deze bijschrijving geldt dan als CITES-uitvoervergunning. Ondanks dat er al geen of nauwelijks certificaten voor Cycas revoluta afgegeven werden vanwege de niet-EU herkomst van de cycassen (volgens de CITES-definitie van herkomst), mag het nu dus helemaal niet meer.

Voor meer informatie klik op deze link.