Per direct aanpassing in de productspecificatie Narcissus op pot betreffende aanvoerdatum en minimale rijpheidsstadium

Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om in de huidige productspecificatie de aanvoerdatum met minimale rijpheidsstadium bij Narcissus op pot aan te passen. Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep.

Per direct worden onderstaande bepalingen aan de productspecificatie Narcissus op pot toegevoegd en daarmee is de regelgeving aangepast.

Rijpheid product specifiek

  • Bij aanvoer tot 1 februari geldt als minimale eis een rijpheid conform stadium 2 (bloem uit de bol en zichtbaar tussen blad).
  • Bij aanvoer vanaf 1 februari geldt als minimale eis een rijpheid conform stadium 1 (bladpunten zichtbaar).