Bent u ook al klaar voor Brexit?

In het kader van de Brexit zal de Naktuinbouw inspecties uit gaan voeren voor het Verenigd Koninkrijk. Naktuinbouw wil nu de details hiervoor voorbereiden. Daarom vragen zij iedereen die handel drijft met het Verenigd Koninkrijk of van plan is dit te doen om een korte vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst betreft onder andere wat men verwacht na de Brexit aan zendingen naar het Verenigd Koninkrijk toe te sturen. Dit in verband met het aannemen van extra personeel in verband met de verwachte hoeveelheid inspecties na Brexit. Deze vragen zijn een verdieping op een eerdere vragenlijst. Het invullen ervan kost hooguit vijf minuten.

Het originele bericht vindt u op de website van Naktuinbouw.