Digitale fytocertificaten uit Costa Rica voldoen niet aan de EU normen.

NVWA heeft bekend gemaakt dat Costa Rica dit najaar overgestapt op het werken met digitale fytocertificaten. Deze certificaten voldoen echter niet aan de Europese norm en kunnen daarom hier niet geaccepteerd worden. Vanuit de Europese Commissie is het standpunt doorgegeven aan de betreffende landen.

In afstemming met de naburige EU-lidstaten is besloten de huidige certificaten te notificeren als foutief, maar partijen niet vast te leggen. Gesteld wordt echter dat zendingen vanaf 7 januari 2019 wèl voorzien moeten zijn van een correct, origineel certificaat. Zendingen die na 6 januari verzonden zijn worden pas vrijgegeven bij aanwezigheid van een correct fytocertificaat.

Vragen hierover kunnen het beste direct gesteld worden aan NVWA of KCB.