Aanscherping van de exporteisen voor bloemisterijgewassen in het kader van Bemisia

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Momenteel zijn een plantenpaspoort en zendingsinspectie vereist voor planten die specifiek bestemd zijn voor beschermde EU-gebieden. Deze regels gelden voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal. Deze partijen moeten Bemisia-vrij zijn. Finland is per 1 september niet langer beschermd gebied voor Bemisia.

Helaas is gebleken dat ook in andere gewassen met regelmaat Bemisia wordt geconstateerd. Bovenstaande EU-eisen gelden per 1 september ook voor onderstaande soorten en het bijbehorende teeltmateriaal:

  • Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
  • Ficus (was ook al in 2018, maar i.v.m. gering risico wordt hier niet op gehandhaafd)
  • Crossandra
  • Ajuga (vaste plant)

Keuring van bedrijf of partij
Een plantenpaspoort en zendingsinspectie zijn vereist om aan te tonen of een zending Bemisia vrij is. Hierop wordt daarom gecontroleerd. Er zijn twee opties: bedrijfskeuring (of afgesloten afdeling) of partijkeuring:

  • Bedrijfskeuring houdt in dat het hele bedrijf of een afgesloten afdeling wordt gekeurd op aanwezigheid van Bemisa. Eerst drie weken achter elkaar, daarna elke drie weken. Wanneer het bedrijf of de afdeling vrij is van Bemisia kan er uitgeleverd worden. In overleg met Naktuinbouw kunt u zelf het plantenpaspoort toevoegen aan de partij. Wordt er Bemisia gevonden? Dan start de keuringscyclus weer opnieuw. Er kan dan voorlopig geen plantenpaspoort worden afgegeven.
  • Partijkeuring is het keuren van een partij bestemd voor de eindgebruiker, die klaar staat voor verzending. Als er Bemisia wordt gevonden in de partij dan wordt deze afgekeurd voor export naar de betreffende landen. Wordt er geen Bemisia gevonden? Dan wordt er een plantenpaspoort afgegeven. De partijkeuring kan in de hele keten plaatsvinden. Ook bijvoorbeeld in de box bij de exporteur. Aandachtspunt is dat de partij vooraf aangemeld moet worden. Keuring vindt in principe wel op dezelfde dag plaats. Wordt de partij vóór 08.00 uur aangemeld, dan wordt deze nog dezelfde ochtend gekeurd. Partijen aangemeld vóór 12.00 uur worden in de middag gekeurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.

In samenwerking met Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de telers en handelaren goed te informeren. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 juni om 15.00 uur bij Royal FloraHolland in Naaldwijk. Aansluitend vindt een bijeenkomst plaats over de invoering van het plantenpaspoort.

De oorspronkelijke berichtgeving vindt u hier.