Europese Commissie: VK moet nieuwe eisen voor plantmateriaal intrekken per 20 juni 2020

De Europese Commissie heeft op 4 juni jl. besloten dat het Verenigd Koninkrijk (VK) met ingang van 20 juni 2020 de nieuwe maatregelen moet intrekken voor handel naar het VK van een aantal producten. Het VK had deze maatregelen op 21 april ingesteld om zich beter te beschermen tegen de introductie van onderstaande plantenziekten- en plagen.

Dit betreft Xylella fastidiosa vereisten voor plantmateriaal van:

  • Lavandula sp.
  • Nerium oleander
  • Rosmarinus officinalis
  • Coffea
  • Olea europaea
  • Polygala myrtifolia
  • Prunus dulcis

Concrete consequenties
In principe is alle handel van bovenstaand plantmateriaal weer mogelijk naar het VK met ingang van 20 juni 2020. Het is ongewis hoe het VK zal reageren op het besluit van de Europese Commissie. Bedrijven die bij handel naar het VK problemen ervaren, kunnen zich beroepen op het EU-besluit.

Niet langer PZ plantenpaspoort voor dit plantmateriaal bestemd voor het VK
Als gevolg van het besluit van de Europese Commissie moeten Nederlandse bedrijven vanaf 20 juni stoppen met de afgifte van PZ plantenpaspoorten waarmee wordt aangegeven dat voldaan wordt aan de nieuwe vereisten van het VK. Dit geldt in het bijzonder voor

  • Lavandula sp.
  • Nerium oleander
  • Rosmarinus officinalis

eisen vanwege Xylella fastidiosa en daarnaast voor Planten voor opplant van Platanus vanwege Ceratocystis platani. Eerder heeft de NVWA in samenwerking met Naktuinbouw een register opgesteld van bedrijven die aan deze vereisten kunnen voldoen (zie nieuwsbericht 17 april 2020). Het inschrijven voor register en groeiseizoen controles voor export naar het VK in 2021 blijft wel mogelijk. De NVWA zal in samenwerking met Naktuinbouw de betrokken bedrijven hierover informeren.

Meer informatie
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).