Koppeling tussen lengte en gewicht bij Alstroemeria vanaf 1 januari 2017

Koppeling tussen lengte en gewicht bij Alstroemeria vanaf 1 januari 2017
Op verzoek van de FPC is er aan de VBN Stuurgroep regelgeving besluitvorming gevraagd over het aanbrengen van een wijziging in de productspecificatie, ten behoeve van de verbetering van presentatie en kwaliteit van Alstroemeria.

Na een intensief traject met diverse Alstroemeria aanvoerders (o.a. een enquête), klanten, de afdeling Productspecificaties en regelgeving en de Producttafel van Royal FloraHolland is de wens voor een koppeling tussen lengte en gewicht naar voren gekomen.

Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep regelgeving. Vanaf 1 januari 2017 geldt er voor Alstroemeria een koppeling tussen lengte en gewicht, zie tabel hieronder:

*Bij bosgewicht van 600 gram en meer – minimum aantal takken per fust 60
**Bij bosgewicht van 300 gram en minder – minimum aantal takken per fust 100

De koppeling lengte/gewicht houdt in dat er aangevoerd moet worden volgens bovenstaande tabel; met een minimum lengte van 45 cm en een maximum lengte van 90 cm en daarbij horende (minimale) grammages. Dit betekent onder andere dat aanvoeren op lengte 80 cm alleen nog toegestaan is bij een steelgewicht van minimaal 50 gram. Voor lengte van 45 t/m 70 cm geldt in stappen van 5 cm, voor lengte van 70 t/m 90 cm geldt in stappen van 10 cm. De koppeling lengte/gewicht geldt alleen voor Alstroemeria en niet voor Alstroemeria Florinca.

De sorteerkenmerken blijven ongewijzigd.

Sorteringscode overzicht

Productgroepnr

Naam:

SK1

SK2

SK3

SK4

101 003 01

Alstroemeria

S20

S21

S05

S22

 

 

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Advies

101 003 02

Alstroemeria Florinca

S20

S05

S22

 

 

Verplicht

Verplicht

Verplicht

S20 = Minimum steellengte

S21 = Gewicht (gemiddeld)

S05 = Rijpheidsstadium

S22 = Aantal bloemknoppen

 

Via onderstaande link kunt u de inhoud van de kenmerkcodes bekijken

Overzicht kenmerkcodes